Welkom op de website van BVV Barendrecht

VOETBALAPP VOOR TRAINERS EN LEIDERS VAN BVV BARENDRECHT

bvvlogoBVV Barendrecht introduceert een noviteit in het amateurvoetbal. De club heeft een app in gebruik genomen, die tijdbesparend is voor trainers, coaches en elftalbegeleiders van de club. De mobiele app biedt informatie over taken en werkzaamheden, respectvol en positief gedrag en het melden van incidenten. Dankzij de ingebruikname komen heel wat tijdrovende vergaderingen te vervallen.

Met meer dan tweeduizend actieve leden, lag er al langere tijd een uitdaging om een eenduidige aanpak voor alle trainers, coaches en begeleiders te creëren. Er bestond een vraag naar intensieve communicatie en informatie-uitwisseling, om iedereen die binnen de club een taak of rol vervult, van alles op de hoogte te houden. En om alle taken en werkzaamheden met elkaar af stemmen. Met de introductie van een eigen mobiele voetbal-app wordt aan die wens voldaan.

 Digisource

Stersponsors