Welkom op de website van BVV Barendrecht

KLEINE VERHOGING KANTINEPRIJZEN IN NIEUWE SEIZOEN

bvvlogoDe afgelopen jaren is BVV Barendrecht erin geslaagd de kantineprijzen gelijk te houden, maar vooral door de stijging van inkoopprijzen is dat helaas niet meer haalbaar. Daardoor ziet de club zich genoodzaakt om sommige consumpties duurder te maken, al streeft het bestuur ernaar om de prijzen zo laag mogelijk te houden.

Met ingang van het nieuwe seizoen 2017-2018 gaan de kantineprijzen op de club met gemiddeld 5% omhoog. Die prijsverhoging is besproken en goedgekeurd door de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering, die werd gehouden op 20 januari j.l. Het bestuur verwacht dat de kantine ook in het komende seizoen weer een zeer belangrijke plaats in het verenigingsleven gaat innemen, niet in het laatst door de inzet van vele vrijwillige medewerkers die actief zijn in de kantine.

 Digisource

Stersponsors