Welkom op de website van BVV Barendrecht

Lidmaatschap van BVV Barendrecht

Op deze pagina vindt u alle informatie over het lidmaatschap bij BVV Barendrecht. Klik direct op één van onderstaande onderwerpen om naar de juiste sectie te gaan.

 

Lidmaatschap categorieën
BVV Barendrecht kent de volgende categorieën leden:

  • Ereleden
  • Leden van verdienste
  • Gewone leden
  • Actieve leden
  • Rustende leden

Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.


Lid worden

Het aanmelden van nieuwe jeugdleden verloopt via het jeugdsecretariaat. Het jeugdsecretariaat is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Nieuwe seniorenleden kunnen zich aanmelden via het secretariaat, door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Nieuwe leden betalen € 10,- bij inschrijving.


Ledenstop jeugd

In sommige jeugdcategorieën kan BVV Barendrecht momenteel geen nieuwe leden aannemen en bestaan er wachtlijsten. Neem voor de stand van zaken contact op met het jeugdsecretariaat via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Vrijwilligers

BVV Barendrecht draait volledig op de tomeloze inzet van vele vrijwilligers. Wanneer u lid wilt worden van BVV Barendrecht, rekenen we erop dat u ook uw steentje bij wilt dragen om onze mooie vereniging draaiende te houden. Ieder seniorenteam is verplicht minstens één keer per seizoen een thee- en/of bestuursdienst mee te draaien. Dat houdt in dat zij één keer per seizoen een ochtend en/of middag kwijt zijn met twee tot drie teamleden. Nieuwsgierig naar andere vrijwilligersposities binnen BVV Barendrecht? Bekijk hier alle vacatures!


Opzegging lidmaatschap en wijzigen gegevens

Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk en/of digitaal te gebeuren. Senioren-leden kunnen voor de opzegging van het lidmaatschap een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor jeugdleden kunt u voor opzegging van het lidmaatschap een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Adreswijzigingen en wijzigingen van andere persoonlijke gegevens kunt u op dezelfde wijze doorgeven. 

Schriftelijke opzegging kan via het secretariaat: Petrus Camperstraat 12, 2992 KK Barendrecht.

BVV Barendrecht betaalt voor haar leden contributie aan de KNVB. Wanneer u uw lidmaatschap opzegt vóór 1 januari ontvangt u de helft van de contributie terug. Wanneer u na 1 januari opzegt, blijft u de contributie over de gehele periode verschuldigd.


Contributie
Alle bondsleden, leden van de Renes 35+ competitie en rustende leden moeten eenmaal per jaar contributie betalen. Alle leden dienen hun contributie vóór 1 september 2017 te voldoen. Zij ontvangen hiervoor per e-mail een factuur waarop het verschuldigde bedrag staat.

Let op: alle leden zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van hun juiste e-mail adres!


Betaling contributie
De Rabo-rekening NL80 RABO 0305 4118 45 ten name van BVV Barendrecht is de rekening vanaf waar de contributies worden geïnd en waarnaar u de contributie kunt overmaken. Bij de betaling dient u het factuurnummer en/of de naam en de voorletters van het BVV-lid en het KNVB-relatienummer te vermelden.

Bij niet tijdige betaling volgt een schorsing. De speler zal in het KNVB-systeem worden geblokkeerd, waardoor spelen niet meer mogelijk is totdat de speler in het systeem weer is geactiveerd (nadat is voldaan aan de contributieverplichtingen).

Blijft betaling achterwege, dan wordt het innen van de contributie door de BVV overgedragen aan het Centraal Invorderings Bureau. De incassokosten bedragen minimaal € 40,-. Tevens zal aanspraak worden gemaakt op vergoeding van de vertragingsrente vanaf de datum van het intreden van het verzuim.

Wanbetaling kan leiden tot het uitsluiten van deelname aan trainingen en wedstrijden en tot het opzeggen van het lidmaatschap.

Bijzondere omstandigheden
Het bestuur kan in bijzondere gevallen geheel of gedeeltelijk ontheffing van betaling verlenen.

Kunt u door specifieke omstandigheden de contributie niet (tijdig) betalen, neemt u dan vóór 1 september 2017 contact op met een van de volgende bestuursleden:

  • Voor jeugdleden: Henri Lefering - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Voor overige leden: Leen Bom - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De mogelijkheid bestaat dan om de contributie in twee halfjaarlijkse termijnen te betalen.

In zeer uitzonderlijke gevallen is het mogelijk alternatieve regelingen te treffen of via gemeentelijke bijdragen subsidie aan te vragen.

Als een aanvraag voor een betalingsregeling niet tijdig - dat wil zeggen na 1 september 2017 - wordt ingediend, zal de contributie volgens de standaardprocedure eenmaal per jaar worden geïnd.
 

Contributie seizoen 2017/2018
De contributies voor het seizoen 2017/2018 zijn als volgt vastgesteld:

Categorie  Prijs  Termijn 
Bongerdjes & Champions League € 135,-  per jaar 
Pupillen (JO9-JO13-jeugd) € 175,-  per jaar 
Junioren (JO15-JO19-jeugd) € 195,- per jaar
Toeslag prestatieve jeugd (JO13-JO19) €   50,- per jaar
Senioren € 210,- per jaar
Renes 35+ leden € 110,- per jaar
Rustend lid tot 65 jaar €   80,- per jaar
Rustend lid tot 65 jaar met tribunekaart €   95,- per jaar
Rustend lid vanaf 65 jaar €   65,- per jaar
Rustend lid vanaf 65 jaar met tribunekaart €   80,- per jaar
Kledingplan jeugd €   15,- per jaar
Administratiekosten handmatig betalen €     5,- per jaar
Inschrijfgeld €   10,- bij inschrijving
Zaalvoetbal BVV intern n.n.b. per team per jaar
Zaalvoetbal KNVB n.n.b. per team per jaar
Zaalvoetbal lid KNVB * n.n.b. per jaar

* Enkel voor leden die geen overig lidmaatschap hebben

Wanneer u gedurende het seizoen lid wordt, dient de volledige contributie betaald te worden over de periode waarin u lid wordt. BVV Barendrecht heeft dezelfde verplichting richting de KNVB.

 

Toeslag prestatieve jeugd
BVV Barendrecht vraagt voor haar prestatieve jeugd (selectie-elftallen van JO-8 tot en met JO-19) een jaarlijkse bijdrage van € 50,- bovenop de reguliere contributie. Deze toeslag draagt de kosten voor extra trainingsuren, KNVB gediplomeerde trainers, looptraining, verzorging, extra materialen en extra trainingsruimte ten opzichte van recreatieve jeugdspelers. De toeslag  geeft geen recht op aanvullende kleding anders dan die welke wordt verstrekt via het kledingplan.


Kledingplan

BVV Barendrecht heeft een kledingplan voor haar jeugdleden. Hiervoor vraagt de club € 15,- per seizoen aan jeugdleden vanaf 5 jaar (van Bongerdjes tot en met JO-19). Voor dit bedrag ontvangt het team shirts, broekjes, een keeperstenue (zonder handschoenen) en een teamtas. De teamtas met genoemde kledingstukken wordt aan het begin van het seizoen verstrekt en dient aan het eind van het seizoen weer compleet te worden ingeleverd. Ontbrekende kledingstukken dienen door het desbetreffende team te worden vervangen of te worden betaald. Klik hier voor meer informatie over het jeugdleaseplan.


Administratiekosten

Nieuwe leden betalen € 10 bij inschrijving. Leden die geen gebruik maken van automatische incasso betalen hiervoor een additionele bijdrage van € 5,-. 


Automatische incasso
Voor het automatisch incasseren van de contributie, de prestatieve toeslag en/of door de KNVB opgelegde boetes wordt gebruik gemaakt van een standaard machtigingsformulier. Via dit formulier machtigt u BVV Barendrecht uw contributie van uw bankrekening te laten afschrijven. Voor het tekenen van een machtigingsformulier kunt u contact opnemen met het secretariaat via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


KNVB boetes
Wanneer een speler en/of een team een boete van de KNVB krijgt opgelegd, brengt de KNVB die bij BVV Barendrecht in rekening. De club berekent deze boetes kosteloos door aan haar leden. Indien u gebruik maakt van automatische incasso, wordt dit bedrag bij u geïncasseerd.


Leiders en trainers
Alle leiders/trainers moeten lid zijn van de club en daarmee van de KNVB. Met dit lidmaatschap zijn zij ook door de KNVB verzekerd in geval van voorkomende calamiteiten.

Ieder jeugdteam is volgens de regels van de KNVB verplicht een leider aan te wijzen die dient te worden aangemeld bij de KNVB. De kosten hiervoor bedragen € 34,- en zullen door BVV Barendrecht aan de KNVB worden voldaan.

Vragen?
Heeft u vragen over dit reglement? Stuur dan een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 Digisource

Stersponsors