Welkom op de website van BVV Barendrecht

Tapebeleid BVV Verzorging.

Tapebeleid BVV.

Voor tapen is er sprake van een differentiatie. Buiten de senioren selectieteams

wordt er in principe niet getaped. Binnen de Jeugd selectie teams kan er bij hoge

uitzondering getaped worden. Het beleid is erop gericht dat men goed behandeld en

begeleid wordt zodat tapen niet nodig is. Dit betekent dat de trainer(s) en de

speler zich aan afspraken moeten houden die gemaakt worden. Ook ligt hier een

belangrijke rol voor de ouders. Lagere jeugdteams worden in principe niet getaped.

Dit is een basis gedachte. Er kunnen altijd situaties ontstaan waarbij er van

afgeweken kan worden. Mocht er sprake zijn van chronisch enkelletsel / schade wordt

dit besproken met trainers / leiders / ouders en wordt er maatwerk geleverd (bijv.

aanschaf brace) of nader medisch advies van een orthopeed.

Een goed alternatief (mits goed aangelegd) is het zwachtelen van enkels. Met twee

hiellocks in de bandage opgenomen moet spelen altijd haalbaar zijn. Zo niet?

Is het beoefenen van het voetbalspel dan nog wel verstandig?

Zwachtels kunnen door de BVV geleverd worden a €  2,50 per zwachtel.  Zwachtels

kan men onbeperkt gebruiken en kunnen door de verzorgers aangelegd worden. 

Men dient ze schoon en opgerold aan te leveren om gebandageerd te worden.

 

P.J. van Hengel

Coordinator Verz. BVV

 Digisource

Stersponsors