ALLEEN SELECTIETRAININGEN TIJDENS HERFSTVAKANTIE

Vanaf zaterdag 19 oktober is het Herfstvakantie, en dat betekent dat er een aangepast trainingsschema van toepassing is.

Vanaf zaterdag 19 oktober tot zondag 27 0ktober (week 43) zijn er geen trainingen op sportpark de Bongerd voor de jeugdelftallen van de jongens en meisjes uit de breedtesport elftallen. Ook de spelertjes van de Champions League en de Bongerdjes trainen die week niet.

Voor de selectiespelers van O19, O17, O15, O14, O13, O12 en O11 (jongens en meisjes) worden er wel trainingen georganiseerd op de vaste trainingsavond, tenzij de  verantwoordelijke trainer(s) anders beslissen. Als er een aanpassing is in het trainingsschema melden zij dat aan de betreffende teams. Voor de overige selectieteams zijn er voor sommige teams activiteiten gepland door de verantwoordelijke trainers. In het geval van twijfel kan bij de trainer geïnformeerd worden welke activiteiten er door gaan.

Let op: er is wel een competitieprogramma, waarbij sommigen elftallen op zaterdag 19 oktober en/of zaterdag 26 oktober in actie komen! Het wedstrijdschema dat is vastgesteld voor deze twee zaterdag, ook voor de spelers van de Champions League en Bongerdjes, gaat wel gewoon door!