Jeugdbeleidsplan inleiding

Een beleidsplan…?

Een beleidsplan… Veel verenigingen hebben het, een aantal gebruikt het, sommigen implementeren het en slechts enkelen ‘leven’ het!

  • Hebben: een enkeling kent het, het is ooit een keer gemaakt, na veel zoeken vindt men het en er wordt eigenlijk niets mee gedaan. De trainer: “Ik ken het niet!”
  • Gebruiken: een aantal kent het, het komt regelmatig uit de la en het wordt regelmatig gebruikt als handleiding voor besluiten. De trainer: “Ik heb er wel eens over gehoord, maar ik doe er eigenlijk niets mee.”
  • Implementeren: iedereen kent het en het wordt op een stelselmatige wijze aan de hand van concrete periodieke plannen geïmplementeerd en de voortgang wordt bewaakt. De trainer: “Ik ken het, en ik doe het.”
  • Leven: de ultieme stap; het zit bij iedereen in de haarvaten, iedereen denkt mee en praat tegen, iedereen voert het uit vanuit oprechte overtuiging en vanwege intrinsieke motivatie. De trainer: “Ik ken en doe het niet alleen, ik voel en wil het ook.”

Het is mijn overtuiging dat verenigingen die in de “hebben” en “gebruiken” fase blijven hangen, nooit hun doelen bereiken. Immers “Winnaars hebben een plan, verliezers een excuus” (Marc Lammers). Zie ook het geweldige filmpje hieronder:

YouTube

Door de video te laden, gaat u akkoord met het privacybeleid van YouTube.
Meer informatie

Video laden

Wij zijn bij BVV Barendrecht bezig met Implementeren. Er ligt een hiervoor strategische (vijfjarige) meerjarenplanning, er wordt jaarlijks een jaarplan gemaakt, daar wordt op gestuurd vanuit de TC jeugd, en er wordt een halfjaars- en jaarsevaluatie gemaakt over de mate van realisatie. Het beleidsplan staat integraal op de website. Elke trainer heeft het ontvangen en wordt geacht er naar te handelen. En nu ga ik dus wekelijks jullie er mee doorheen nemen!

Dat een beleidsplan echt wordt ‘geleefd’ is eigenlijk de natte droom van iedere HJO…!

Maar waarom is er eigenlijk een beleidsplan… ?

Een beleidsplan is er om richting en kaders te geven aan de activiteiten van een vereniging. Het beschrijft de missie, visie en doelen van de club en het beleid waarlangs gewerkt wordt.

Dat geldt dus ook voor het Beleidsplan Jeugdopleiding van de BVV Barendrecht. Het plan is gemaakt om een duidelijke richting te geven aan de wijze van opleiden van jeugdspelers bij BVV Barendrecht. De Jeugdafdeling van de BVV Barendrecht is een belangrijk deel van de club. Dit beleidsplan werd vastgesteld door het bestuur van BVV Barendrecht.

Het beleidsplan kent een focus van 3-5 jaar. De ambitie is dus om hetgeen in dit beleidsplan staat beschreven, binnen deze tijdspanne te realiseren. Jaarlijks maak ik een jaarplan op en een evaluatie daarvan, om de voortgang van de strategische planning te borgen en te monitoren. Dat wordt vastgesteld in de TC Jeugd en het bestuur.

Wat staat er dan in…?

Het beleidsplan is op een bepaalde wijze opgebouwd. In hoofdstuk 1 worden de missie, de visie, de doelen, en de strategische planning van de Jeugdopleiding behandeld. In hoofdstuk 2 wordt de organisatie behandeld, zowel van de technische staf, als de structuur van de jeugdopleiding. In hoofdstuk 3 is het voetbalbeleid opgenomen en in hoofdstuk 4 de aanvullende opleidingsvisie van de selectiegroepen. In hoofdstuk 5 staat het pedagogisch beleid en in hoofdstuk 6 het medisch beleid. In de bijlagen zijn het organogram van de technische staf van de Jeugdopleiding opgenomen en de functieprofielen van de functionarissen in de staf van de Jeugdopleiding.

Naast dit beleidsplan bestaat er een werkdocument, waarin operationele werkafspraken zijn opgenomen en een jaarplanning. Dit werkdocument is geen onderdeel van het beleidsplan, maar werkt vanzelfsprekend wel ondersteunend hieraan en binnen de kaders hiervan. Dit werkdocument wordt vastgesteld door het Hoofd Jeugdopleiding.