Leerweg

De informatie op deze pagina is onderdeel van het jeugdbeleidsplan van BVV Barendrecht. In dit deel vertellen wij u hoe de leerweg eruit ziet waarlangs we in de jeugdopleiding aan de slag gaan.

Laat ik beginnen te zeggen dat ik niet geloof in een strijd tussen ‘breedtesport/recreatief voetbal’ en ‘prestatiesport/selectievoetbal’ De laatste bestaat alleen bij de gratie van de eerste, voor alles zijn wij namelijk een plaats waar kinderen op een veilige manier hun hobby kunnen oefenen.. Iedereen! Bij beide groepen staat plezier centraal en bij beide groepen gaat het om kinderen in een situatie te brengen dat ze beter kunnen worden. Alleen bij prestatiesport/selectievoetbal lopen die twee wel bijna gelijk op. En het kan elkaar geweldig versterken. Als er maar wederzijds begrip en waardering is. En daar kan iedereen een steentje aan bijdragen. Wij staan als staf van de selectieteams in ieder geval klaar om de niet-selectieteams te helpen met die zaken die nodig zijn om ook daar het niveau nog verder omhoog te brengen.
Gelukkig zijn kinderen allemaal verschillend, ze hebben allemaal hun eigen willetje en eigen wensen en behoeften. Ook de kinderen in de sport. Ook daar is erg veel diversiteit, in beleving, in ontwikkeling en in mogelijkheden. Kinderen ontwikkelen zich in fasen in de sport:
 • Spelend in de sport
 • Lerend in de sport
 • Plaatszoekend in de sport
 • Specialiserend in de sport

De leeftijdsspecifieke kenmerken van kinderen bepalen wat ze kunnen, wat je van ze mag verwachten en welke trainingsvormen wel en geen effect hebben. Onze jeugdopleiding speelt hier op in door per leeftijdsgroep leerdoelen vast te stellen en de trainingsvormen en coaching hierop aan te passen.

Eigenlijk is het net als op school. Ook daar zit een logische volgorde in wat de kinderen in welke groep leren. En weten de leerkracht van groep 3 wat de kinderen in groep 2 gehad hebben en waar zij in groep 4 mee gaan beginnen.

Hieronder vindt u een overzicht waarin elke leeftijdsgroep staat beschreven met het bijbehorende leerdoel.

 • O6-O7 : leren beheersen van de bal
 • O8-O9 : leren doelgericht handelen met de bal
 • O10-O11 : leren samen doelgericht te spelen
 • O12-O13 : leren spelen vanuit een basistaak
 • O14-O15 : leren afstemmen van basistaken binnen het team
 • O16-O17 : leren spelen als een team
 • O18-O19 : leren presteren als team in de competitie

Niet alleen in wat wij kinderen leren zit een logische opbouw, ook in hoe wij met kinderen omgaan en de mate van verantwoordelijkheid die wij kinderen geven is afgestemd op hun leeftijd.