Missie, visie en doelen

De informatie op deze pagina is onderdeel van het jeugdbeleidsplan van BVV Barendrecht. In dit deel vertellen wij u over de missie, visie en de doelen van de jeugdopleiding.

BVV Barendrecht wil dat iedereen zich welkom voelt op sportpark De Bongerd. En tegelijkertijd is zij een vereniging met veel ambitie.

Binnen BVV Barendrecht staan de kernwaarden van onze vereniging centraal: respect, openheid, eerlijkheid en samenwerken.

De missie van de BVV Barendrecht opleiding is daarom tweeledig. Allereerst om alle voetballende jeugd een veilige leeromgeving te bieden, waarin plezier en voetbalontwikkeling centraal staan. Zowel voor jongens, meisjes als voor gehandicapten. Daarnaast is het de missie van de jeugdopleiding om spelers technisch, tactisch, mentaal en fysiek op te leiden voor niveau 2e divisie landelijk en waarbij we de speelsters willen opleiden voor topklasse niveau binnen het vrouwenvoetbal. Het is onze overtuiging dat deze twee hand in hand kunnen gaan.

De cultuur die daarbij hoort – en die we graag versterken – vormt een sociaal veilige en prettige omgeving, waarbinnen alle kinderen die lid zijn van BVV Barendrecht met plezier kunnen sporten en ouders, gezinnen, vrijwilligers en scheidsrechters die meekomen, zich thuis voelen.

Er bestaat een actief beleid om zoveel mogelijk kinderen en gezinnen te binden die rondom de club wonen. De club is natuurlijk open voor iedereen maar er is, vanwege de wachtlijsten, een voorrangsregeling voor gezinsleden van leden en voor kinderen die in de wijken rondom de club wonen.

Vrijwilligerswerk wordt gezien als een logische stap en niet als een vervelende verplichting. Recreatievoetbal draait grotendeels op de inzet van ouders als vrijwilligers (scheidsrechters, grensrechters, teammanagers, etc.), zij het met ondersteuning en begeleiding van het bestuur en technische staf. Ouders van nieuwe leden dienen zich bewust te zijn van deze situatie. Van O19 en O17 jeugd selectievoetballers wordt een bewuste actieve bijdrage gevraagd bij de ontwikkeling en opleiding van de jongere jeugd. Vanaf de O15 selectie wordt dit gestimuleerd op vrijwillige basis.

De organisatie, de cultuur, de accommodatie, de leeromgeving, de reputatie en de communicatie hierover, maken dat ieder kind uit de regio graag bij de BVV Barendrecht wil voetballen. Het feit dat de BVV Barendrecht een gecertificeerde regionale jeugdopleiding is en dat zij partner is van de Feyenoord Academy, worden maximaal hiervoor ingezet.

Onze opleidingsvisie bestaat uit drie leidende principes, die hierna worden toegelicht. Daar waar in dit beleidsplan ‘speler’ of ‘hij’ staat vermeld, dient respectievelijk ook ‘speelster’ en ‘zij’ te worden gelezen.

1. We bieden spelers en trainers een (veilige) leeromgeving
Voor de spelers staat in iedere activiteit leren centraal; voortdurend worden spelers in situaties gebracht waarin zij worden uitgedaagd en gestimuleerd om het maximale uit zichzelf te halen. Dat gebeurt in een omgeving waarin het veilig is om te leren (en dus fouten te maken). Ook voor trainers moet er voortdurend sprake zijn van een (veilige) leeromgeving. Zij moeten de kans krijgen om zich bij BVV Barendrecht te ontwikkelen als trainer/coach. Teams uit de breedtesport worden ingedeeld op het niveau waarin balans is tussen plezier hebben en voldoende prikkels voor ontwikkelen. Het doel is “Het scheppen van voorwaarden waardoor spelers zich optimaal en met plezier kunnen ontwikkelen om hun eigen voetbaltop te kunnen halen”.

In deze leeromgeving:

 • Zijn voetbalactiviteiten voor selectiespelers optimaal ingericht op het maximaal ontwikkelen van de spelers; hiervoor zijn deskundige en gediplomeerde trainers in dienst.
 • Worden alle spelers mentaal begeleid, dat wordt vormgegeven vanuit een pedagogisch beleid. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van mentale weerbaarheid voor de selectiespelers.
 • Worden alle spelers fysiek begeleid, dat wordt vormgegeven vanuit een medisch beleid. Onderdeel hiervan is vergroten van belastbaarheid van selectiespelers om balans te houden met de belasting.
 • Wordt het leren maximaal ondersteund door de daarvoor benodigde faciliteiten.

Voor de selectieteams moet er ook plezier zijn, maar onze teams spelen structureel op het niveau dat nodig is om de missie van de Jeugdopleiding te realiseren. Dit houdt het volgende in:

 • JO19-1, JO17-1, JO15-1, JO13-1: structureel minimaal top 2e divisie
 • JO19-2, JO17-2, JO13-2/JO13-3: structureel minimaal hoofdklasse.
 • JO14-1: structureel landelijke divisie

2. We hebben kwalitatief uitstekende trainers die ruimte krijgen voor eigen invulling binnen de kaders
De kwaliteit van de trainer is een cruciale voorwaarde voor een voetbalactiviteit waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen. Daarom streeft BVV Barendrecht er naar om, binnen de mogelijkheden, een uitstekende staf aan te stellen. Een staf die de:

 • voetbalkwaliteiten heeft om de vaardigheden van kinderen in zijn/haar leeftijdsgroep beter te maken;
 • pedagogische kwaliteiten heeft voor het overbrengen op een wijze zodat kinderen willen en kunnen leren;
 • organisatorische kwaliteiten heeft om een hoogwaardige voetbalactiviteit te kunnen organiseren, inclusief zorg voor materiaal en accommodatie;
 • communicatieve kwaliteiten heeft om een ambassadeur te zijn voor de vereniging en die in staat is om helder en zorgvuldig te communiceren met zijn/haar omgeving (jeugdbestuur, HJO/TJC, tegenstander, scheidsrechter, ouders en kinderen).

Deze trainers worden optimaal ondersteund door het Hoofd Jeugdopleiding (HJO) en de (Technisch) Jeugdcoördinatoren ((T)JC’s), maar ook door specialisten, zoals een fysiotherapeut, een pedagoog, loop-en coördinatie trainer, hersteltrainer en een video analist. En tevens door optimale secundaire faciliteiten (zoals trainingsaccommodatie, -materialen en kleding).

3. We leiden spelers breed op (4 pijlers)
Als BVV Barendrecht geloven wij erin dat het belangrijk is om spelers breder op te leiden dan alleen voetbaltechnisch/-tactisch. Op het niveau waar wij spelers voor opleiden is namelijk meer nodig dan alleen deze vaardigheden. Om deze reden ontwikkelen wij onze Jeugdopleiding langs vier pijlers; zij vormen het fundament voor de ontwikkeling van onze spelers.

Het gaat om de volgende pijlers:

 1. Voetbaltechnisch/-tactisch -het verhogen van het niveau van de voetbalactiviteiten
 2. Belastbaarheid – het vergroten van de belastbaarheid van spelers
 3. Mentaal – het positief beïnvloeden van het mentale deel van de spelers
 4. Omgeving – het optimaliseren van randvoorwaarden binnen de jeugdopleiding
Om de ambitie van de club concreter te maken en zo de voortgang te kunnen monitoren, is het belangrijk om meetbare doelen te formuleren.

De doelstellingen zijn:

 1. De overgang van jeugd naar senioren bevorderen, waarbij binnen vijf jaar minimaal 10 jeugdspelers (minimaal de laatste 3 jaar in de eigen jeugdopleiding gespeeld) van de BVV Barendrecht onderdeel uitmaken van de hoogste seniorenselectie. Daarnaast bestaat het 2e elftal, als verlengstuk van de Jeugdopleiding, voor minimaal 75% uit zelf opgeleide spelers.
 2. Het spelen op minimaal 2e divisie niveau met alle 1e- jeugdselectieteams van de O13-O15-O17-O19.
 3. Het verbeteren van de vaardigheden en het spelpeil waardoor de spelvreugde zal verhogen.
 4. Het spelen van een herkenbare, creatieve en aantrekkelijke spelstijl door alle teams.
 5. Het medisch beleid geïmplementeerd.
 6. Gebruik Spelervolgsysteem en Video-analyse geïmplementeerd.
 7. Talent-identificatie en scouting werkend
 8. Het pedagogisch beleid geïmplementeerd.
 9. Een hoge klanttevredenheid onder de jeugdleden

Via een strategische planning kunnen de doelen in een tijdlijn worden weggezet en kan de voortgang voortdurend worden gemonitord.