Structuur jeugdopleiding

De informatie op deze pagina is onderdeel van het jeugdbeleidsplan van BVV Barendrecht. In dit deel vertellen wij u over de structuur van de jeugdopleiding.

Centraal in onze organisatie staat de begeleiding van het team. Daar vindt de directe invloed plaats op de ontwikkeling van het kind. Elk team heeft een trainer/coach en minimaal een leider.

We gaan uit van de kwaliteit en de creativiteit van de individuele trainer. Dit houdt in dat we wel de leerdoelen per afdeling vastleggen en dat we de kaders benoemen voor de invulling, maar dat we de wijze waarop de leerdoelen bereikt worden vrijlaten. Binnen de breedtesport wordt er wel gewerkt met trainingsprogramma’s, om de staf richting en ondersteuning te bieden. De kern van onze werkwijze is dat ook door de trainers geleerd wordt. Alle trainers worden ook geschoold op mentaal, medisch en pedagogisch gebied.

De trainer/coach is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van zijn spelers. Wij vinden de kwaliteit van deze trainer/coach van groot belang en stellen daarom ook opleidingseisen hieraan.

Breedtesport Pupillen Interne cursus BVV
Junioren Interne cursus BVV
Selectieteams JO8-JO10 KNVB pupillentrainer
JO11-1, JO13, JO14 & JO19-2 KNVB UEFA C (jeugd)
JO15-1, JO16-1 JO17-1 JO19-1 KNVB UEFA B (jeugd)

Wij faciliteren trainers in het volgen van KNVB-opleidingen. Tevens worden intern opleidingen verzorgd. En trainers worden tijdens hun activiteiten actief begeleid door de (T)JC en/of het HJO.

Leiders zullen met zorg worden gekozen door de (technisch) jeugdcoördinatoren, i.s.m. de Manager Jeugdzaken Facilitair. Elk team heeft minimaal één leider. Iedere leider heeft informatie over de organisatie van de club en de verwachtingen van de vereniging t.a.v. de begeleiding van de kinderen. Het laatste betreffende de voetbaltechnisch/-tactische, pedagogische en fysieke begeleiding. De leiders zijn bekend met de kenmerken van zijn leeftijdsgroep en de gevolgen daarvan voor het begeleiden bij wedstrijden.

Voor alle selectieteams is er een grensrechter (evt. roulerende ouders) en voor de JO19-1 en JO17-1 selectie een verzorger beschikbaar.

De selectie afdelingen binnen de jeugdopleiding hebben een Technisch Jeugdcoördinator (TJC), de breedtesport afdelingen hebben een Jeugdcoördinator (JC). De TJC’s en JC’s hebben de dagelijkse leiding over hun afdeling en fungeren als eerste aanspreekpunt voor trainers en ouders. Hij/zij heeft tot taak de trainers van deze groepen te richten, te coachen en te faciliteren om een leeromgeving te bereiken. Tevens is er een Hoofd Keeperstraining en een Manager Jeugdopleiding Facilitair.

Het Hoofd Jeugdopleiding is eindverantwoordelijk voor al deze afdelingen en stuurt de (Technisch) Jeugdcoördinatoren aan. Hij legt verantwoording af aan het bestuurslid Technische Zaken. Zie ook het organogram van de jeugdopleiding.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen kader met een vergoeding en vrijwillig kader. Betaald kader bestaat naast het Hoofd Jeugdopleiding, uit de Technische Jeugdcoördinatoren en de (hoofd)trainers van de selectieteams. Met het betaalde kader wordt door het bestuurslid technische zaken duidelijke afspraken gemaakt. Er zijn 2 evaluatiemomenten tijdens het seizoen. Aan de hand van een functiebeschrijving worden deze gesprekken door het Hoofd Jeugdopleidingen en/of de TJC gevoerd. Bij het eindgesprek van alle trainers van de selectieteams is ook het bestuurslid Technische Zaken aanwezig.

Voor het vrijwillige kader geldt dat vrijwilligheid geen vrijblijvendheid mag betekenen. Zij worden in alle opzichten gesteund om hun taken zo goed mogelijk te vervullen (o.a. door middel van interne of externe cursussen). Veel aandacht wordt besteed aan het werven/ behouden en (bij)scholen van technisch- en organisatorisch kader.

Studenten van sportopleidingen kunnen als stagiaires deel uitmaken van de groep ondersteunende trainers. Hiervoor heeft BVV Barendrecht een actieve samenwerking met relevante opleidingen. De stage coördinator is het eerste aanspreekpunt voor deze studenten.

Periodiek is er overleg binnen de technische staf van de jeugd in verschillende samenstellingen.

 • 6x per seizoen overleg HJO/TJC selectie
 • 4x per seizoen overleg TJC/trainers
 • 4x per seizoen JC/trainers
 • 3x per seizoen overleg HJO/JC
 • 2x per seizoen overleg HJO/TJC/trainers
 • 2x per seizoen overleg hoofdtrainers / trainers breedtesport

Zoals in elke grote organisatie is het van groot belang om de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van belangrijke functionarissen duidelijk te hebben, zo ook van voetbaltechnische en andere functionarissen van de jeugdopleiding van BVV Barendrecht. Al deze elementen zijn omschreven in functiebeschrijvingen.

Binnen onze jeugdopleiding wordt een splitsing gemaakt tussen breedtesport en de selectieteams. In deze laatste groep spelen de spelers die de kwaliteiten, de ambitie en de leergierigheid hebben om Barendrecht 1 of JO21/23 te halen.

De opleiding is opgebouwd uit de onderbouw, middenbouw en bovenbouw, die bestaan uit de volgende groepen/teams. Er is een maximum vastgesteld voor het aantal teams.

Onderbouw
Het voetbal begint bij de “Bongerdjes” (JO6), die in een onderlinge competitie spelen. Daarna volgt de Champions League (JO7) en ook deze spelen in een onderlinge competitie. Deze groepen spelen in de spelvorm 4:4. Beide groepen vallen onder de breedtesport.

In de JO8 begint de splitsing tussen breedtesport en selectieteams.

Binnen de breedteport spelen:

 • JO8, JO9, JO10 de spelvorm 6:6 en de teams bestaan uit 7-8 spelers
 • JO11 en JO12 de spelvorm 8:8 en de teams bestaan uit 9-10 spelers

Bij de selectieteams spelen:

 • De JO8 en JO9 in de spelvorm 6:6 en de teams bestaan uit 8-9 spelers. In deze leeftijdsgroepen zijn de eerste 3 teams selectieteams en zo zitten dus 24-27 spelers (incl. 3 keepers) in de selectie. Omdat in deze leeftijdsgroepen kinderen zich snel kunnen ontwikkelen, wordt er maandelijks een activiteit georganiseerd voor alle spelers van deze leeftijdsgroepen. Selectieteams zijn dus: JO8-1 t/m JO8-3 en JO9-1 t/m JO9-3.
 • De JO10 en JO11 in de spelvorm 8:8 en de teams bestaan uit 10 spelers. In deze leeftijdsgroepen zijn de eerste 2 teams selectieteams en zo zitten dus 20 kinderen (incl. 2 keepers) in de selectie. Let op: omdat wij ervoor kiezen om 8:8 te gaan spelen met onze JO10 selectiegroepen, speelt de JO10 selectiegroep in de JO11 competitie. Omdat in deze leeftijdsgroepen kinderen zich snel kunnen ontwikkelen, wordt er elke maandelijks een activiteit georganiseerd voor alle spelers. Selectieteams zijn dus: JO11-1 t/m JO11-4 (waarbij JO11-3 en JO11-4 onze JO10 selectiegroep is).

Middenbouw
Met ingang van de middenbouw spelen alle teams in de spelvorm 11:11. Binnen de breedteport spelen:

 • JO13-4 en verder
 • JO15-3 en verder
 • MO15-3 en verder

Bij de selectieteams spelen we met 2 of 3 teams in de selectie.

 • In de JO13 selectiegroep: met een JO13-1 met alleen 2e jaars, met een JO13-2 met een mix van JO12 en JO13 spelers en met een JO13-3 met alleen 1e jaars; totaal bestaat deze groep uit ongeveer 42 spelers, inclusief 4 keepers (ongeveer gelijke verdeling JO13 en JO12 spelers)
 • In de JO15 selectiegroep: met een JO15-1 team met alleen 2e jaars, met een JO14-1 met alleen 1e jaars en met een JO15-2 met mix van JO15 en JO14 spelers; totaal bestaat deze groep uit ongeveer 45 spelers, inclusief 4 keepers (ongeveer gelijke verdeling JO15 en JO14 spelers).
 • De MO15 selectiegroep bestaat uit 2 teams, de MO15-1& 2.

Bovenbouw
Binnen de breedteport spelen:

 • JO17/2 en verder
 • MO17/2 en verder
 • JO19/3 en verder
 • MO19/2 en verder

Bij de selectieteams spelen

 • De JO16 en JO17 selectiegroep in de JO17-selectie, bestaande uit JO17-1 en JO16-1. Deze groep bestaat uit 2 x 17/16 spelers (incl. 3 keepers).
 • De JO18 en JO19 selectiegroep in de JO19-selectie, bestaande uit JO19-1 en JO19-2. Deze groep bestaat uit 33 spelers (incl. 3 keepers). Binnen deze groep zal een gezonde balans moeten zitten qua geboortejaar.
 • De MO17-1 en MO19-1 zijn de bovenbouw selectieteams bij de meisjes.
De opleiding van een voetballer bij de BVV duurt minimaal twaalf jaar. De spelertjes komen weliswaar op zeer jonge leeftijd (vijf jaar) bij onze club, maar vanaf 7 à 8 jaar is sprake van het regelmatig volgen van doelgericht trainingen. De overgang naar het seniorenvoetbal komt na de JO19 juniorentijd op 18-jarige leeftijd. De opleiding zet zich voort in de senioren bij de JO23-selectie.

De leeftijdsspecifieke kenmerken van kinderen bepalen wat ze kunnen, wat je van ze mag verwachten en welke trainingsvormen wel en geen effect hebben. Onze Jeugdopleiding speelt hier op in door per leeftijdsgroep leerdoelen vast te stellen en de trainingsvormen en coaching hierop aan te passen.

De Jeugdopleiding van BVV Barendrecht kent daarom een bepaalde opbouw. Binnen de genoemde leeftijdsgroepen werken we voornamelijk aan de gestelde leerdoelen. De leerdoelen zijn gerelateerd aan wat kinderen gemiddeld op die leeftijd geestelijk en lichamelijk aankunnen. En er zit een duidelijke opbouw in. Als we deze volgen, weet de trainer van elke leeftijdsgroep wat zijn spelers in de jaren daarvoor al hebben geleerd.

De Jeugdopleiding is in twee hoofdgroepen opgedeeld:

 1. Hoofdgroep I: de Jongens Onder 6 t/m de Jongens onder 11 (onderbouw)
 2. Hoofdgroep II: de Jongens Onder 12 t/m de Jongens onder 19 (midden- en bovenbouw)

Hieronder wordt per hoofdgroep uitgewerkt wat de focus en het doel is en wat de visie is. De verdere uitwerking van de fases en het (verdere) kader voor trainingen en wedstrijden staat in het werkdocument.

De onderbouw
Focus en doel: aanleren techniek centraal (voor selectie: met als doel om minimaal 22 selectiewaardige spelers af te leveren, waarvan 15 top divisie 1 waardige spelers).

Visie

 • Breed opleiden, in grotere groepen op niveau, opgesplitst in geboortejaren.
 • We nemen alleen keepers die graag keepen; hebben we die niet, rouleren we door met spelers
 • Mentale vorming door duidelijke regels te hanteren en het kind al zelf verantwoordelijkheid te geven.
 • Fysieke ontwikkeling alleen door veel aandacht voor coördinatie trainingen.
 • JO6-JO7: 2x trainings-/wedstrijdactiviteit, JO8-JO12: 3x trainings-/wedstrijdactiviteit

De 3 fasen:

 1. JO6-O7: in 4:4 spelenderwijs baas worden over de bal; het leerdoel is hier: leren beheersen van de bal. Het gaat hier om de combinatie van spelen en leren.
 2. JO8-JO9: in 6:6 aanleren techniek, kind en bal. Het leerdoel is hier: leren doelgericht handelen met de bal. Het gaat hier om de combinatie van spelen en leren.
 3. JO10-JO11: in 8:8 (of evt nog 6:6) aanleren functionele techniek, kind en bal in relatie tot omgeving. Het leerdoel is hier: leren samen doelgericht te spelen. Het gaat om de combinatie van leren en plezier; leeromgeving wordt nu dominanter.

Basisformaties

De basisformatie, standaardspeelwijze en de spelprincipes van de 6:6 en 8:8 zijn uitgewerkt in het Werkdocument.

De midden- en bovenbouw
Focus en doel: aanleren spelinzicht, fysieke vorming en begeleiding a.d.h.v medisch beleid, mentale ontwikkelingen gericht op groeimindset en vergroten weerbaarheid (i.c.m scholing staf), fasering van ontwikkelen spelen in een team (JO13-JO15) tot spelen op resultaat (JO16-JO19). Voor selectie: met als doel spelers op te leiden voor 1e elftal op 2e divisie landelijk.

Visie

 • Technische en tactische ontwikkeling door hoogwaardige voetbalactiviteiten en een heldere voetbalvisie
 • Mentale vorming door de pedagogische basishouding vanuit de staf, het vergroten van de mentale weerbaarheid en het stimuleren van een groeimindset en door vanuit heldere normen te werken voor wat betreft Respect en Sportiviteit.
 • Fysieke vorming door een door een goede balans tussen belasting en belastbaarheid en fysieke begeleiding door een aantal specifiek benoemde preventieve en curatieve interventies en door een heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verschillende actoren
 • Breedtesport teams : 3x trainings-/wedstrijdactiviteit. Selectie teams : 4x trainings-/wedstrijdactiviteit)

De 2 fasen

 1. JO13-JO15 in 11:11 aanleren van de teamtaken en teamfuncties in 1:4:3:3-formatie (middenbouw); fasering van ontwikkelen spelen in een team’. Bij JO12/13 is het leerdoel het‘ in 11:11 aanleren van de teamtaken en teamfuncties in 1:4:3:3-formatie’. Bij JO15 is het leerdoel ‘de spelers wedstrijdrijp te maken in 11:11 en verder aanleren van de teamtaken en teamfuncties in 1:4:3:3-formatie’.
 2. JO16-JO19 in 11:11 aanleren van de teamtaken en teamfuncties in meerdere formaties, meer resultaat centraal stellen; voor selectie identificeren potentiële 1e elftal spelers met individuele aanpak. Bij JO16/JO17 is het leerdoel ‘de spelers wedstrijdrijp te maken in 11:11 en verder aanleren van de teamtaken en teamfuncties in diverse formaties’. Bij JO18/19 is het leerdoel ‘de spelers optimaal rijp te maken voor competitie in 11:11 en verder aanleren van de teamtaken en teamfuncties teamfuncties in diverse formaties’.

Basisformaties midden- en bovenbouw

In de middenbouw (JO13-J015) spelen we in een 1:4:3:3-basisformatie, omdat dit de ideale formatie is voor jeugdspelers om de teamtaken en teamfuncties teamfuncties te leren.

In de bovenbouw (JO16-JO19) spelen we met onze selectieteams in diverse basisformaties, omdat ook in de senioren met meerdere systemen kan worden gespeeld. Het streven is ook om de talenten met potentie 1e elftal in die posities te laten voetballen, waarin wij inschatten dat deze de meeste kans maakt om het eerste te halen. Daar waar dat eventueel botst met het competitieresultaat van het team, beslist de HJO.

De basisformatie, standaardspeelwijze en de spelprincipes van de 11:11 zijn uitgewerkt in het Werkdocument.

Keepers
De keepers krijgen prominent aandacht binnen onze Jeugdopleiding. Hiervoor heeft de BVV Barendrecht een eigen Keepersacademie. Deze academie heeft de volgende doelen:

 • Jeugdkeepers opleiden tot potentiele 1ste elftalkeepers
 • Er is een doorlopende leerlijn met duidelijke leerdoelen
 • Alle keepers krijgen keeperstraining
 • Keepers stralen vertrouwen uit en hebben lol

De keepers doorlopen in de academie hun eigen leerfasen, waarbij wordt gewerkt met de methode van Frans Hoek. Er wordt gewerkt met een leerplan vanaf de JO13-pupillen, maar met keepers van de JO8-selectie wordt al gestart met de training van basisvaardigheden.

Om de gestelde doelen te realiseren is er een driejarenplan gemaakt. Dit plan is opgenomen in het Werkplan.

Voor de activiteiten van alle teams geldt een aantal kaders. Deze kaders worden in deze paragraaf behandeld.

Trainingen
In de trainingen in alle leeftijdsgroepen wordt gewerkt met basisvormen. Basisvormen kun je herkennen aan:

 • Het voetbaleigen karakter (het is wedstrijdecht).
 • Er zijn veel herhalingen (veel aan de beurt, grote betrokkenheid).
 • Het is aanpasbaar aan het niveau (voetbalvermogen) van de leeftijd (spelen met weerstanden).
 • Er zijn veel mogelijkheden/kansen voor situatiegerichte aanwijzingen.

In elke training staat een gerichte doelstelling centraal. De oefenvormen en de coaching zijn ondersteunend aan het realiseren van deze doelstelling. De mate van realisatie van de doelstelling wordt geëvalueerd.

Om continuïteit gedurende de voetbalopleidingsjaren te verkrijgen, wordt bij de breedteport gewerkt met trainingsprogramma’s en jaarplannen voor de verschillende leeftijdsgroepen. In de programma’s wordt de moeilijkheidsgraad van de trainingen aangegeven. De trainers werken deze programma’s uit tot trainingen. Bij de oudere leeftijdsgroepen worden tactische- en conditionele trainingsaspecten nadrukkelijk ingebouwd in de trainingen. Qua inhoud wordt een trainingsaanpak gebruikt, die is afgeleid van de selectieteams. De inhoud van de oefenstof is gericht op het niveau van de spelers. Bij deze trainingsgroepen zal meer nadruk liggen op “plezier”, maar er moet ook worden “geleerd”.

In het Werkplan is een hele passage opgenomen over het voorbereiden en begeleiden van trainingen.

Wedstrijden
Bij alle breedtesportteams krijgen alle spelers gedurende het seizoen evenveel speeltijd; er wordt dus niet prestatief, maar sociaal gewisseld.

Als coach probeer je jouw spelers te beïnvloeden. Er zijn echter wel 4 gouden regels voor het coachen. De 4 gouden regels van het coachen zijn:

 1. Het gaat om plezier en ontwikkelen; niet om winnen!
  Dat kinderen willen winnen is logisch en prima, maar wij moeten als coaches niet met winnen bezig zijn
 2. Laat het spel bij de kinderen!
  Observeer! Een goede coach observeert de wedstrijd en toetst wat hij ziet aan de leerdoelen van die leeftijd en aan de zaken waar hij de laatste tijd veel aandacht aan heeft geschonken. Dus: kijk!!! En als je zelf aan het praten / coachen / zenden bent, ben je per definitie minder in staat om goed te observeren. En, je beïnvloeding is marginaal
 3. Als je coacht, coach NOOIT de speler met de bal!
  Dan kun je ook zien wat spelers goed doen en waar ze nog kunnen leren. Zeg dus niet voor wat ze moeten doen. De bedoeling is om de spelers te laten voetballen en hun keuze te laten maken. En niet om ze vlekkeloos te kunnen laten uitvoeren wat wij zeggen. Dan leidt je namelijk robots op, in plaats van voetballers
 4. Als je coacht, coach om te verbeteren!
  Niet om spelers iets te vertellen wat ze al weten. Bijv. “Jammer Jeroen, de volgende keer met je lichaam over de bal leunen!” in plaats van: “Die bal moet er in en niet erover”
Sommige trainers/coaches bij de jeugd zijn sterk gericht op winnen van wedstrijden. Kijk maar eens langs de velden op een zaterdagochtend. Maar in de missie van de BVV Barendrecht staat dat het om de voetbalontwikkeling van kind gaat. Hoe verhouden zich deze twee nu tot elkaar?

Het gaat ons bij de BVV Barendrecht primair om de individuele ontwikkeling van het kind. Dat staat, naast het hebben van plezier, centraal in onze opleiding. We willen elk kind in staat stellen om zijn eigen top te halen. Natuurlijk is voetbal een teamsport en dan gaat het ook om samen iets bereiken, maar centraal staat het individu.

Dat betekent voor trainers dat het hun doel is om, binnen de kaders van dit beleidsplan, kinderen in een seizoen zich maximaal te laten ontwikkelen. En dat de voetbalactiviteiten ingericht zijn op het maximaal ontwikkelen van de spelers. Nogmaals, naast plezier.

Een dergelijk lange termijnvisie is vaak niet gebaat bij het korte termijn perspectief waarbij winnen centraal staat. Dit betekent niet dat winnen niet belangrijk is. Wedstrijdsport speel je om te winnen. Maar dat wel binnen het kader van de doelstelling om spelers beter te maken. Als de wedstrijd – ongeacht het resultaat – leidt tot “leren”, komt het winnen van wedstrijden vanzelf steeds dichterbij. Spelers moeten willen winnen, de trainer/coach bepaalt de manier (o.a. de speelwijze) waarop dit gebeurt. En ‘willen winnen’, is ook onderdeel van opleiden; zeker bij oudere jeugd.

De club heeft daarom trainers/coaches/leiders nodig die deze visie onderschrijven. Of liever, opleiders die zich willen en kunnen bezighouden met de individuele ontwikkeling van spelers. En de wedstrijd zien als middel om te bekijken of er ontwikkeling van de spelers plaatsvindt.

Als voetbalopleiding zien we de jeugdspeler als voetballer, maar ook als mens. Vandaar dat er naast de voetbalactiviteiten ook andere activiteiten georganiseerd worden. Een aantal activiteiten is: een dartavond, Experience (Voetbal 2-daagse op de club met overnachting) Herfstdag, ballenjongens 1e elftal, pupil van de week.
Doel
We willen graag alle meisjes die willen voetballen een plaats bieden binnen de voetbalvereniging BVV Barendrecht. Op termijn zou Barendrecht het bolwerk voor vrouwenvoetbal moeten worden. Doel van de meisjes is om op te leiden voor het eerste vrouwenteam.

Meisjes die ambitie hebben en talentvol zijn worden opgenomen in één van onze MO-selectieteams. We beginnen bij de meisjesafdeling momenteel bij de MO15. Doelstelling voor de hoogste teams van de MO15, MO17 en MO19 is spelen in de hoofdklasse (momenteel de hoogste klasse binnen de meisjesafdelingen).

Meisjes kunnen in de onder- en middenbouw op basis van hun kwaliteiten worden ingedeeld in een jongensteam. Binnen Barendrecht mag er vanaf O6 tot O16 gemengd gevoetbald worden, waarbij jeugd tot en met O12 en jonger altijd gemengd voetbalt en er geen meisjesteams bestaan. Als een meisje kiest voor gemengd voetbal bij BVV Barendrecht zal zij op basis van haar niveau ingedeeld worden. Meisjesteam zijn pas mogelijk vanaf MO13 en kunnen pas georganiseerd worden als er genoeg meisjes van dat leeftijdsjaar lid zijn van BVV Barendrecht.

Als er voldoende meisjes vanaf de MO15 zijn die recreatief willen voetballen, kunnen ook breedtesportteams voor worden opgericht. Zodra een leeftijdscategorie drie of meer teams bevat, zal de selectiegroep bestaan uit het 1e en 2e team. Alle overige resterende teams vallen dan onder breedtesport.

Doorstroming
Bij meisjes- en vrouwenvoetbal is er vaker sprake van een snellere verantwoorde doorstroming van jeugd naar senioren. In het vrouwenvoetbal spelen in veel gevallen meisjes van 16/17 jaar al in een vrouwenteam. Door minder fysiek verschil tussen meisjes van 16/17/18 jaar en vrouwen van 20 jaar en ouder kan vervroegde doorstroming juist goed zijn voor die meiden die sterk genoeg zijn en ook nog talentvol zijn. Daarnaast liggen kwaliteiten in een vrouwenteam vaak ver uit elkaar, waardoor een talentvolle jeugdspeelster al snel voetballend kan aanhaken. Doorstroming vanuit de jeugd naar senioren bekijken we vanaf de leeftijdscategorie O17.

Voor doorstroming binnen de jeugdcategorieën geldt hetzelfde verhaal. Binnen onze vereniging is de massa van meisjes die voetballen nog beperkt, waardoor het niveauverschil binnen teams in categorieën groot kan zijn.

Structuur
In eerste instantie is bij de indeling van de teams het geboortejaar het uitgangspunt. Vanwege de minimale aantallen in elftallen is in sommige gevallen een leeftijdscategorie hoger plaatsen de enige oplossing, omdat er momenteel in de leeftijdscategorie zelf slechts drie klassen zijn, waardoor het aanbieden van niveau op maat niet altijd mogelijk en passend is in de eigen leeftijdscategorie. Daarom moet goed bekeken en afgewogen worden in hoeverre een meisje nog op haar plaats zit in haar eigen leeftijdscategorie. Dit zal bekeken en beoordeeld worden door de TJC i.o.m. het HJO.

We streven naar maximaal 15 speelsters in een team, maar zijn hierbij zeer afhankelijk van de aantallen die op dat moment beschikbaar zijn. Bij ongunstige aantallen zouden er per team afwijkende aantallen moeten worden gehanteerd.