Lidmaatschap

Op deze pagina vindt u alle informatie over het lidmaatschap bij BVV Barendrecht. Via het contactformulier onderaan de pagina kunt u zich aanmelden voor een lidmaatschap bij BVV Barendrecht.

Nieuwe jeugdleden
Het aanmelden van nieuwe jeugdleden kan vanaf 5 jaar en verloopt via het jeugdsecretariaat. U kunt een nieuw jeugdlid aanmelden via het contactformulier onderaan deze pagina. Het jeugdsecretariaat meldt vervolgens de aanmelding van het nieuwe jeugdlid aan de coördinator van de betreffende jeugdafdeling (van Bongerdjes t/m Onder-19). Deze neemt contact op met (de ouders van) het nieuwe jeugdlid en hierna volgt een introductie binnen onze vereniging en ontvangt het nieuwe jeugdlid alle benodigde informatie.

Aan ouders van jeugdspelers wordt geadviseerd om voor zichzelf de afweging te maken of het bij de contactgegevens van de jeugdspeler beter is om hun eigen e-mailadres of telefoonnummer te registreren. Anders zullen betaalverzoeken en herinneringen in de mailbox of op de telefoon van hun kinderen terecht komen. BVV Barendrecht kan niet voor u bepalen of dit gewenst is.

Nieuwe seniorenleden
Nieuwe seniorenleden kunnen zich aanmelden via het formulier onderaan deze pagina. De aanmelding wordt in eerste instantie verwerkt door de ledenadministrateur. De ledenadministrateur meldt vervolgens de aanmelding van het nieuwe seniorenlid aan de seniorenteams. Vaak heeft het nieuwe seniorenlid al vrienden of bekenden binnen de vereniging en zal de voorkeur voor een elftal worden aangegeven. Dit kunt u doen in het ‘extra info’ veld op het aanmeldformulier. Als u zich overschrijft vanuit een andere vereniging, vermeldt dan ook in het veld ‘extra info’ uw KNVB relatienummer. De aanvoerder van het betreffende team wordt ingelicht en neemt de introductie van het nieuwe lid voor zijn rekening. Als het nieuwe seniorenlid geen teamvoorkeur aangeeft, zal in overleg worden bekeken in welk team hij/zij kan worden geplaatst en wordt uiteindelijk ook de aanvoerder van het betreffende team bij de introductie betrokken.

Nieuwe rustende leden
Ook als u rustend lid wilt worden kunt u zich aanmelden via het formulier onderaan deze pagina. Meldt hierbij in het veld ‘extra info’ dat u rustend lid wilt worden en geef daarbij aan of u wel of geen tribunekaart wenst.

Nieuwe zaalvoetbal & Renes 35+ leden voor interne competities
Wilt u deelnemen aan de maandagavondcompetitie in de zaal, dan kunt u contact opnemen met Niek Haerkens (06-51593603 of zaalvoetbal@bvvbarendrecht.nl). Wilt u deelnemen aan de Renes 35+ competitie op woensdagavond of zaterdagmiddag, dan kunt u contact opnemen met Viktor Steijger (06-51312484) of Jeroen van Weijen (06-24653021) of 35plus@bvvbarendrecht.nl).

Toegang BVV Barendrecht 1
In het lidmaatschap voor zowel spelende, rustende als Renes 35+ leden is op vertoon van uw lidmaatschapskaart vrije toegang tot alle thuiswedstrijden van BVV Barendrecht 1 voor de competitie en eventuele nacompetitie inbegrepen.

Bij thuiswedstrijden van BVV Barendrecht 1 voor de KNVB Beker hebben leden geen vrije toegang. De dan voor iedereen geldende toegangsprijzen worden door het bestuur per wedstrijd vastgesteld.

Vrijwilligerswerk
BVV Barendrecht draait volledig op de tomeloze inzet van vele vrijwilligers. Wanneer u lid wilt worden, rekenen we erop dat u ook uw steentje bijdraagt om onze mooie vereniging draaiende te houden. Op de pagina Vrijwilligers vindt u de actuele vacatures. Daarnaast kunt u contact opnemen met de vrijwilligers coördinator (vrijwilligers@bvvbarendrecht.nl) of één van de bestuurders.

Is uw telefoonnummer of e-mail gewijzigd? Of bent u verhuisd? Uw gegevens kunt u op verschillende manieren wijzigen.

1) Via de Voetbal.nl app
Alle KNVB-leden (spelende leden in een KNVB-competitie, trainers, leiders en officials) kunnen via de Voetbal.nl app hun adresgegevens en telefoonnummer zelf wijzigen. Door de koppeling met Sportlink wordt hierdoor uw wijziging ook automatisch verwerkt in onze ledenadministratie. Voor meer informatie, zie Handleiding gegevens wijzigen voetbal.nl app.

2) Via de ledenadministratie
Gegevens kunnen schriftelijk worden doorgegeven per mail aan de ledenadministratie of per brief via het secretariaat:

Digitaal kan dit via het e-mailadres leden@bvvbarendrecht.nl.

Per brief kan het worden geadresseerd aan:
Secretariaat BVV Barendrecht
IJsselstraat 15
2991 AN Barendrecht

3) Via ClubCollect
Via uw persoonlijke betaalpagina kunt u uw gegevens wijzigen door in te loggen en naast de gegevens te klikken op het ‘bewerk’-icoontje. Hier kunt u de gegevens aanpassen, deze worden direct verwerkt op de factuur. Aangezien er geen directe koppeling met onze ledenadministratie is opgenomen, dient uw wijziging ook hierin nog verwerkt te worden. Dit kan door middel van aanpassen in de Voetbal.nl app of het door te geven aan de ledenadministratie.

Lidmaatschapscategorie wijzigen
Wilt u van lidmaatschapscategorie wijzigen (bijvoorbeeld van spelend lid naar rustend lid) dan kunt u dit digitaal of per brief doorgeven via de bovenstaande contactgegevens.

Het opzeggen van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren.

Digitaal opzeggen kan door een e-mail sturen naar leden@bvvbarendrecht.nl.

Per brief kan dit via het secretariaat en worden geadresseerd aan:
BVV Barendrecht
IJsselstraat 15
2991 AN Barendrecht

Het opzeggen van het lidmaatschap per einde seizoen dient te geschieden voor 15 juni.

De peildatum voor de contributie in het seizoen 2023/2024 is 1 juli 2022. Wanneer u uw lidmaatschap opzegt na 15 juni 2023, maar vóór 1 januari 2024 bent u de helft van de contributie (incl. toeslagen) verschuldigd. Wanneer u na 1 januari 2024 opzegt, blijft u de contributie (incl. toeslagen) over de gehele periode verschuldigd. BVV Barendrecht heeft dezelfde verplichting naar de KNVB.

Conform de statuten zijn de leden jaarlijks gehouden tot het betalen van contributie, die door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld op voorstel van het bestuur. Conform het besluit van de Algemene Ledenvergadering zijn de navolgende contributies voor het seizoen 2023/2024 vastgesteld:

Spelende leden

 

Categorie Leeftijdsgroep Geboortejaar Bedrag
Bongerdjes Onder 6 2018 € 162,-
Champions League Onder 7 2017 € 162,-
Onderbouw Onder 8 2016 € 208,-
Onder 9 2015 € 208,-
Onder 10 2014 € 208,-
Onder 11 2013 € 208,-
Middenbouw Onder 12 2012 € 230,-
Onder 13 2011 € 230,-
Onder 14 2010 € 230,-
Onder 15 2009 € 230,-
Bovenbouw Onder 16 2008 € 230,-
Onder 17 2007 € 230,-
Onder 18 2006 € 230,-
Onder 19 2005 € 230,-
Senioren t/m 2004 € 248,-
G-voetbal € 113,-
Zaalvoetbal KNVB dames € 119,-
Trainingslid € 162,-

Rustende leden

Categorie Geboortejaar Bedrag
Rustend lid tot 65 jaar Na 1959 €    87,-
Rustend lid tot 65 jaar met tribunekaart Na 1959 €  102,-
Rustend lid vanaf 65 jaar t/m 1959 €   70,-
Rustend lid vanaf 65 jaar met tribunekaart t/m 1959 €   87,-

Interne zaal- & Renes 35+ competities *

Categorie Bedrag
Renes 35+ competitie (per team) € 1.240,-
Zaalvoetbalcompetitie maandagavond (per team) €   513,-

* Ieder team ontvangt een factuur ontvangen die binnen 30 dagen voldaan moet worden naar de betaalrekening van BVV Barendrecht onder vermelding van het factuurnummer

Toeslagen **

Categorie Geboortejaar Bedrag
Kledingplan jeugd (Bongerdjes t/m O19) 2005 t/m 2018 €  17,50
Toeslag prestatieve jeugd (O11 t/m O19) 2005 t/m 2013 €  55,-
Inschrijfgeld nieuwe leden €  10,-

** Administratiekosten van ClubCollect worden aanvullend direct doorbelast aan de leden

Kledingplan
BVV Barendrecht heeft een kledingplan voor haar jeugdleden. Hiervoor vraagt de club € 17,50 per seizoen aan jeugdleden vanaf 5 jaar (van Bongerdjes tot en met Onder-19). Voor dit bedrag ontvangt het team shirts, broekjes, een keeperstenue (zonder handschoenen) en een teamtas. De teamtas met genoemde kledingstukken wordt aan het begin van het seizoen verstrekt en dient aan het eind van het seizoen weer compleet te worden ingeleverd. Ontbrekende kledingstukken dienen door het desbetreffende team te worden vervangen of te worden betaald. Meer informatie over Jeugdkleding Leaseplan vindt u hier.

Selectietoeslag
BVV Barendrecht vraagt voor haar prestatieve jeugd een jaarlijkse selectietoeslag van € 55,- bovenop de reguliere contributie. Deze toeslag draagt de kosten voor extra trainingsuren, KNVB gediplomeerde trainers, looptraining, verzorging, extra materialen en extra trainingsruimte ten opzichte van recreatieve jeugdspelers. De toeslag geeft geen recht op aanvullende kleding anders dan die welke wordt verstrekt via het kledingplan.

De selectietoeslag is van toepassing op JO19-1/2, JO17-1, JO16-1, JO15-1/2, JO14-1, JO13-1/2/3 en JO11-1/2/3/4.

KNVB boetes
Wanneer een speler en/of een team een boete van de KNVB opgelegd krijgt, brengt de KNVB die bij BVV Barendrecht in rekening. De club berekent deze boetes met bijbehorende administratiekosten door aan haar leden.

De peildatum voor de contributie in het seizoen 2023/2024 is 1 juli 2023. Wanneer u gedurende het seizoen lid wordt, dient de volledige contributie betaald te worden over de periode waarin u lid wordt. BVV Barendrecht heeft dezelfde verplichting richting de KNVB.

De contributie-facturen zullen vanuit ClubCollect worden verstuurd per eind juli met een betaaltermijn van 30 dagen. De facturen voor de toeslag prestatieve jeugd worden in oktober verstuurd met een betaaltermijn van 30 dagen. Voor meer informatie, zie Contributie-inning via ClubCollect.

Voor het innen van de contributies maken wij gebruik van Clubcollect; een online tool die een aantal stappen van het factureren automatiseert, waaronder het versturen van betaalverzoeken en herinneringen, en het verwerken van betalingen.

Daarnaast biedt ClubCollect ook voordelen voor u als lid. Met ClubCollect kunt u er namelijk voor kiezen om in termijnen te betalen, en bepaalt u gemakkelijk zelf op welke datum het geld wordt afgeschreven. U krijgt daarnaast een persoonlijke betaalpagina met een factuuroverzicht, waarin u bijvoorbeeld zelf uw gegevens aan kunt passen of een vraag kunt stellen aan de contributie-administratie.

Hoe werkt het precies?
ClubCollect is geen incassobureau, maar een online facturatiemodule die onze vereniging ondersteunt bij het innen van contributiegelden. Vanaf komend seizoen ontvangt u van ClubCollect een betaalverzoek met een link naar uw persoonlijke betaalpagina per e-mail, sms of per brief. Op uw persoonlijke betaalpagina kiest u, afhankelijk van de instellingen van de vereniging, of u betaalt in termijnen en welke betaalmethoden u gebruikt, namelijk iDeal of automatische incasso.

Betaalt u het liefst in termijnen? Dan verlopen de betalingen altijd via automatische incasso en rekent ClubCollect een kleine administratieve bijdrage. U bepaalt zelf op welke dag de betaling wordt afgeschreven, en voorafgaand aan iedere afschrijving ontvangt u ook nog een aankondiging. Zo bent u altijd op de hoogte, en kunt u ervoor zorgen dat u op tijd de overschrijving inplant!

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van ClubCollect.

Facturatiemomenten
De contributies en toeslagen (excl. toeslag prestatieve jeugd) worden in rekening gebracht per eind juli met een betaaltermijn van 30 dagen. De toeslag prestatieve jeugd wordt in oktober verstuurd met een betaaltermijn van 30 dagen. Eventuele KNVB Boetes worden gedurende het seizoen in rekening gebracht, z.s.m. na ontvangst vanuit de KNVB.

Betaling in termijnen
Voor de contributiefacturen per begin van het seizoen wordt de mogelijkheid geboden om in 1 termijn of in 10 termijnen te betalen. Dit kan u zelf aangeven via uw persoonlijke betaalpagina in ClubCollect. De administratieve kosten vanuit ClubCollect zullen direct naar u worden doorbelast.

Voor de overige facturen (toeslag prestatieve jeugd en KNVB boetes) wordt geen optie tot betaaltermijnen geboden. Deze dienen altijd in één termijn te worden voldaan.

Wanneer u gedurende het seizoen lid wordt van BVV Barendrecht zal u de optie geboden worden om de contributiebetaling te voldoen over de resterende looptijd van het seizoen (waarbij iedere maand als 1 termijn geldt en mei als laatste termijn zal gelden).

Kan ik ook in 2 of 4 termijnen betalen?
Dit is niet mogelijk. Wel kunt u bij keuze voor betaling van de contributie in 10 termijnen tussentijds de resterende termijnen in één keer voldoen. Mocht u dit willen, dan kunt u contact opnemen met de contributie administratie door een bericht te sturen via uw persoonlijke betaalpagina in ClubCollect of een mail te sturen naar contributie@bvvbarendrecht.nl.

Let op: Bij een tweede stornering van een termijnbetaling gedurende het seizoen zal de optie tot termijnbetalingen worden opgeheven en dient het resterende bedrag voor het seizoen in één keer binnen de gestelde betaaltermijn te worden voldaan.

Bijzondere omstandigheden
Het bestuur kan in bijzondere gevallen geheel of gedeeltelijk ontheffing van betaling verlenen.

Kunt u door specifieke omstandigheden de contributie niet (tijdig) betalen, neemt u dan vóór 1 september van het kalenderjaar contact op met de contributie-administratie via contributie@bvvbarendrecht.nl. Zij zullen in overleg treden met het bestuur.

In zeer uitzonderlijke gevallen is het mogelijk alternatieve regelingen te treffen of via gemeentelijke bijdragen subsidie aan te vragen.

Langdurige blessure
Indien een spelend lid vanwege een langdurige blessure tijdens het seizoen niet aan voetballen toekomt, dan kan het lidmaatschap worden omgezet naar rustend lid. In dat geval komt de speler in aanmerking voor restitutie van een deel van de contributie.

Jeugdsportfonds
Is het voor u te duur om uw kind te laten sporten? Dan kan het Jeugdsportfonds u misschien helpen, bijvoorbeeld door de contributie te betalen. De gemeente wil namelijk dat alle kinderen van 4 tot 18 jaar kunnen sporten. Ook als hun ouders geen geld hebben om bijvoorbeeld de clubcontributie te betalen. Mocht dit het geval zijn informeer tijdig bij uw gemeente en laat het ons uiterlijk 1 september weten mocht u hiervan gebruik maken.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Om de dienstverlening uit te kunnen voeren delen wij als vereniging enkele persoonsgegevens met ClubCollect, waaronder uw naam, e-mailadres, woonadres, bankgegevens, telefoonnummer en het te voltooien betaalbedrag. Uw persoonsgegevens zullen nooit zonder toestemming worden verspreid of gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk het Privacy Statement op de website van ClubCollect voor een exacte beschrijving van de gegevensverwerking. ClubCollect verwerkt de persoonsgegevens geheel in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679.13-14).

Bij het uitblijven van een tijdige betaling zullen de spelactiviteiten na het verstrijken van de betaaltermijn per direct worden geblokkeerd tot het moment dat de betaling is ontvangen via ClubCollect.

Voor vragen met betrekking tot contributie en betalingen kunt u contact opnemen met de contributie administratie (06-46287380 of contributie@bvvbarendrecht.nl)

Voor vragen met betrekking tot uw gegevens in de ledenadministratie kunt u contact opnemen met de ledenadministratie via leden@bvvbarendrecht.nl.