Vier pijlers

De informatie op deze pagina is onderdeel van het jeugdbeleidsplan van BVV Barendrecht. In dit deel vertellen geven wij u de uitleg van de vier pijlers waarlangs we onze jeugdopleiding doorontwikkelen.

Deze pijler is er op gericht om het niveau van de voetbalactiviteiten van onze spelers continu te verhogen. Trainingen van een steeds hoger niveau en steeds specifieker gericht op het verbeteren van het individu en het team; wedstrijden en toernooien waarin de weerstand steeds een stukje hoger wordt, zodat onze spelers voortdurend worden uitgedaagd om het maximale uit zichzelf te halen.

Dit vraagt om een steeds hoger niveau van onze technische staf. Dat vullen we in door onze eigen trainers in de gelegenheid te stellen om zich maximaal te ontwikkelen, maar ook waar nodig trainers van buitenaf aan te trekken als wij de benodigde capaciteiten zelf niet in huis hebben.

Bij de onderbouw gaat het vooral om het aanleren van de technische vaardigheden. Nog meer als de afgelopen jaren gaat de focus hierop worden gelegd. Daarnaast willen wij extra activiteiten organiseren om onze spelers in staat te stellen nog verder hun niveau te verbeteren. Zoals oefenwedstrijden tegen team in hogere divisies. Voor JO17 en JO19-spelers is zijn er wedstrijden van het elftal ‘onder 21’.

Voor selectieteams vanaf de JO13 geldt dat zij hun wedstrijd laten opnemen op video. Deze beelden gebruiken zij dan om hun spelers een beter inzicht te geven in wedstrijdsituaties.

Als trainers zijn wij voortdurend bezig om onze spelers te ‘belasten’. Lichamelijk belasten door met hen regelmatig op een verantwoorde manier te trainen en te spelen en geestelijk door ze uitdagingen te geven waar zij door geprikkeld worden. De mate waarin het lichaam van de speler zo’n belasting aan kan, noemt men ‘belastbaarheid’.

Binnen BVV Barendrecht gaan we een medische structuur inrichten die er voor moet zorgen dat de belastbaarheid van onze spelers zo groot mogelijk is en blijft. Deze medische structuur wordt gedragen door een samenwerkingsverband tussen BVV Barendrecht en een praktijk voor fysiotherapie.

Deze medische structuur bestaat uit zeven onderdelen. De eerste vier zijn voor de hele jeugdafdeling; nummer 5 tot en met 7 zijn alleen voor de selectiespelers. Van deze elementen, maar ook van basiswaarden als lengte en gewicht vindt structureel vastlegging plaats.

 1. Medisch spreekuur / proces rond blessures
 2. Standaard warming-up
 3. Voeding
 4. Stabiliteit / kracht
 5. Mobiliteit
 6. Looptechniek
 7. Uithoudingsvermogen

Op de eerste vier onderwerpen worden (alle) trainers/coaches geschoold zodat zij enige basiskennis opdoen. Voor het uitvoeren van de standaard warming-up zijn ze zelf verantwoordelijk. Daarnaast worden trainers/coaches van de selectieteams actief betrokken bij de testmomenten. En worden de bevindingen van de testen met hen gedeeld. Hierdoor zijn zij in staat om gedurende de reguliere voetbalactiviteiten hier aandacht aan te besteden.

Als voetbalvereniging zijn wij, vanwege onze maatschappelijke functie voor onze jeugdleden ook een plaats waar enige mate van opvoeding plaatsvindt. Iedere sociale omgeving waarin jongeren zich bevinden, oefent namelijk invloed op hen uit, negatief of positief. Elke sociale omgeving schept mogelijkheden tot leren, bewust en onbewust. Sport vormt daarop geen uitzondering. Door het beoefenen van sport doen jongeren specifieke ervaringen op en leren zij nieuwe handelingsmogelijkheden kennen. Zij leren niet alleen vaardigheden om hun sport goed uit te kunnen oefenen en de regels en normen die daar bij horen, zij leren ook, vaak meer ‘impliciet’ dan ‘expliciet’ de achterliggende waarden.

Vanuit BVV Barendrecht hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 • We willen dat onze spelers zich veilig voelen en graag naar de club komen.
 • We willen dat er een goede sfeer is tijdens de trainingen, wedstrijden en in de kleedkamers.
 • Plezier hebben is het uitgangspunt. We belonen goed gedrag en goede acties op het veld. We letten niet alleen op winnen, maar zowel de voetbalontwikkeling als de sociale en morele ontwikkeling van de kinderen krijgen aandacht.
 • Omdat we allemaal anders zijn, willen we in onze benadering rekening houden met die verschillen. We letten er goed op dat ieder op eigen niveau kan presteren: bij bijzonderheden als ADHD, hoogbegaafdheid, autisme vragen we deskundigen advies hoe deze kinderen zo goed mogelijk te benaderen en begeleiden.
 • Alle stafleden die met jeugd werken, hebben een VOG.
 • Jeugdspelers worden actief enthousiast gemaakt om te helpen bij jeugdactiviteiten om zo ook te groeien in het ervaren in het nemen van verantwoordelijkheden.

Dat schept verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid voor de pedagogische kwaliteit en voor het benutten van de pedagogische mogelijkheden die je als sportclub hebt. Anders gezegd: de maatschappelijke functie die BVV Barendrecht heeft, het bieden van een veilige omgeving aan kinderen om hun hobby uit te oefenen, impliceert een pedagogische opdracht voor de trainers/coaches van BVV: “het hebben van een positieve, constructieve basishouding, gericht op het leerproces én met de focus op het vergroten van het zelfvertrouwen van ieder kind.” Zodat er een optimaal leerklimaat wordt gecreëerd waarin kinderen met plezier hun sport kunnen beoefenen en de mogelijkheid krijgen hun eigen voetbaltop te halen.

De pedagogische basishouding die BVV Barendrecht vraagt van trainers/coaches bestaat uit drie pijlers.

 • Goed voorbeeld doet goed volgen
 • Wat je aandacht geeft groeit
 • Een goede relatie trainer-kind motiveert

Samengevat is de basishouding van een BVV-coach positief, stimulerend en constructief, hij geeft daarmee zelf het goede voorbeeld en is gefocust op de dingen die goed gaan. Op deze manier werkt hij aan een goede, motiverende relatie met de kinderen en een optimaal leerklimaat waarin kinderen hun eigen voetbaltop kunnen halen. Dit alles geeft ook verwachtingen aan spelers, onder andere op het gebied van gedrag. Deze communiceren wij ook aan spelers.

Wij zoeken ouders met een pedagogische achtergrond of een opleiding sportpsychologie die hier ons bij willen en kunnen helpen.

Het op een “fatsoenlijke” manier omgaan met elkaar van spelers, het kader van de club en ouders draagt er wel degelijk toe bij dat het leerklimaat voor jeugdspelers zo optimaal mogelijk is. Het streven is de spelers een leidraad te bieden, die hen helpt de gedachte van “Respect en Sportiviteit” uit te dragen. De commissie Positiviteit, Respect en Sportiviteit is een groot initiator in deze en voert regelmatig overleg met het HJO en de TJC’s hoe men “Respect en Sportiviteit” binnen de BVV Barendrecht gestalte kan blijven geven.

Deze pijler gaat om een omgeving binnen BVV Barendrecht te creëren die faciliterend is voor zowel recreatief als prestatief voetbal. Het gaat over het inrichten van een prachtige etalage, maar ook de winkel op orde hebben zodat je waar kan maken wat je beloofd! Waardoor spelers graag bij ons willen blijven / komen voetballen. Zaken die hieronder vallen zijn:
 • Accommodatie (bijv. sfeer en openingstijden kantine, velden)
 • Organisatie (vrijwilligersbeheer, organisatie met duidelijke bevoegdheden)
 • Activiteiten (bv aansprekende toernooien, maar ook niet-voetbalgerelateerd)
 • Cultuur (gezelligheid, leeromgeving)
 • Goede kleding en goed materiaal
 • KNVB-erkende jeugdopleiding
 • Samenwerkingsverband met Feyenoord

Tot zover de toelichting over het beleid.

Gaat dat allemaal in een jaar lukken? Nee! En in 2 jaar ook niet. Maar ieder jaar zullen we stappen gaan zetten in deze richting en regelmatig evalueren wat er goed gaat en wat nog beter kan. En we kunnen dat ook niet alleen! Het zou geweldig zijn als er vrijwilligers zouden opstaan die affiniteit hebben met een van deze pijlers en een bijdrage zouden willen leveren in het ontwikkelen hiervan binnen onze jeugdopleiding.