BALLENTROLLEYS EN LOCKERS WEER KLAAR VOOR GEBRUIK

Zoals elk seizoen is er in de voorbereiding naar het seizoen 2019-2020 weer veel tijd, aandacht en geld besteed aan het klaarmaken van de ballentrolleys en lockers voor de trainingen van al onze teams. In aanloop naar het nieuwe seizoen staan ze nu weer klaar om in gebruik te nemen.

Helaas bleek afgelopen zomer dat er er na de laatste trainingen nogal wat materiaal ontbreekt, met name wat de ballen betreft. De club verzoekt alle trainers en coördinatoren dan ook om in het nieuwe seizoen (nog) bewuster om te gaan met het materiaal dat door de club beschikbaar wordt gesteld, en dat ook aan de spelers over te brengen. Kort gezegd: een volle ballentrolley naar het trainingsveld, betekent ook een volle trolley terug na de training.

Trainers of elftallen die hun sleutels nog niet hebben ingeleverd in het geval van een trolleywissel, worden verzocht deze z.s.m. in te leveren bij Leen Vos (06-10645603).