BOTERLETTERS DEZE WEEK NOG AF TE HALEN DOOR BVV-VRIJWILLIGERS

Nu Sinterklaas weer voet aan wal heeft gezet in Nederland, ligt er vanuit BVV Barendrecht als gebruikelijk weer een smakelijke boterletter klaar voor alle vrijwilligers. Talrijke begunstigers van de club hebben deze beschikbaar gesteld aan alle BVV’ers die belangeloos werkzaamheden verrichten voor de club.

Wie nog geen boterletter heeft gekregen, kan deze woensdagavond tussen 18.00 en 22.00 uur nog afhalen bij Kees Romein of donderdagmiddag tussen 14.00 en 17.30 bij Tony Schippers. Het eventuele restant van de boterletters kan zaterdag nog worden afgehaald. De club dankt alle vrijwilligers voor hun inzet en wenst hen hoe dan ook een ‘Heerlijk Avondje’ toe.