BVV JEUGDJOURNAAL: INLEIDING OP JEUGDBELEIDSPLAN

In het BVV Jeugdjournaal geven we inzicht in de activiteiten binnen de jeugdopleiding van de club. Nadat er afgelopen halfjaar verschillende trainers en andere betrokkenen zijn voorgesteld, geven we de komende weken een toelichting op het jeugdbeleidsplan waarmee BVV Barendrecht. Vandaag de inleiding vanuit hoofd jeugdopleidingen Arno Kooij.

Een beleidsplan is er om richting en kaders te geven aan de activiteiten van een vereniging. Het beschrijft de missie, visie en doelen van de club en het beleid waarlangs gewerkt wordt. Dat geldt dus ook voor het Beleidsplan Jeugdopleiding van BVV Barendrecht. Het plan is gemaakt om een duidelijke richting te geven aan de wijze van opleiden van jeugdspelers bij BVV Barendrecht. De Jeugdafdeling van de BVV Barendrecht is een belangrijk deel van de club. Dit beleidsplan werd vastgesteld door het bestuur van BVV Barendrecht.

Het beleidsplan kent een focus van 3-5 jaar. De ambitie is dus om hetgeen in dit beleidsplan staat beschreven, binnen deze tijdspanne te realiseren. Jaarlijks maak ik een jaarplan op en een evaluatie daarvan, om de voortgang van de strategische planning te borgen en te monitoren. Dat wordt vastgesteld in de TC Jeugd en het bestuur.

Maar wat staat er nu precies in het beleidsplan en waar staan we nu met BVV Barendrecht?
? Lees hier verder