BVV JEUGDJOURNAAL: INTERNE SCOUTING

In het BVV Jeugdjournaal geven we inzicht in de activiteiten binnen de jeugdopleiding van de club. Dit voorjaar geven we een toelichting op het jeugdbeleidsplan van BVV Barendrecht. Vandaag in deel dertien aandacht voor de werkwijze voor de interne scouting binnen de jeugdopleiding van de BVV.

Waarom houden we ons bezig met interne scouting? Het is onze overtuiging dat iedere speler zich maximaal ontwikkelt als hij/zij op het juiste niveau speelt. Daarom wordt dit voortdurend gemonitord door onze trainers en coördinatoren. Dat kan binnen de breedtesport, maar ook van breedtesport naar selectie. Een goed voorbeeld is Nico Rietveld, die voortdurend kijkt of er niet spelers een stap zouden moeten maken. Daarbij is onze doelstelling dat we ook in onze selectiegroepen zoveel als mogelijk met zelf opgeleide jeugdspelers spelen, voor zover deze het talent en het leervermogen hebben om dit aan te kunnen.

De doelstelling van interne scouting is het detecteren van spelers die in de breedtesport spelen en die voor hun ontwikkeling mogelijk in hoger team of eventueel in de selectie zouden moeten gaan spelen. Met meer dan 1.000 jeugdspelers is BVV Barendrecht één van de grootste verenigingen van Nederland. Om deze doelstelling te kunnen realiseren, is een goed intern scoutingsproces dus van het grootste belang.

Naast de HJO, de (T)JC’s, de hoofdtrainers per leeftijdsgroep zijn ook aparte interne scouts deel van de interne scouting. In de passage over interne scouting van het jeugdbeleidsplan s uitgewerkt wat de criteria zijn, hoe de structuur er uit ziet en hoe het proces is ingericht.

? Jeugdbeleidsplan: interne scouting