BVV JEUGDJOURNAAL: KADERS VOOR ACTIVITEITEN

In het BVV Jeugdjournaal geven we inzicht in de activiteiten binnen de jeugdopleiding van de club. Nadat er afgelopen halfjaar verschillende trainers en andere betrokkenen zijn voorgesteld, geven we nu een toelichting op het jeugdbeleidsplan van BVV Barendrecht. Vandaag in deel zes: wat zijn de kaders voor de (voetbal)activiteiten die binnen de jeugdopleiding van BVV Barendrecht worden georganiseerd?

In dit gedeelte van het jeugdbeleidsplan staan uniforme kaders voor trainingen en wedstrijden van de BVV. Het is namelijk wel belangrijk dat binnen de hele jeugdopleiding vanuit dezelfde kaders gewerkt wordt. Een deel is nog onder constructie; momenteel worden de spelprincipes en de standaard speelwijze van de BVV Barendrecht uitgewerkt.

Bij het organiseren van trainingen en wedstrijden is er ook aandacht voor de aloude aloude discussie tussen opleiden en winnen, en wat de visie daarop is vanuit de jeugdopleiding van de BVV. Ook is er aandacht voor de activiteitencommissie voor de jeugd, die buiten het voetbal om regelmatig andere activiteiten voor de BVV-jeugdleden organiseert.

? Meer over de kaders voor activiteiten