BVV NEEMT ENERGIEMAATREGELEN EN ROEPT HULP IN VAN LEDEN

Het zal niemand zijn ontgaan dat de energietarieven het afgelopen jaar fors zijn gestegen. Helaas ontkomt ook BVV Barendrecht er direct in het nieuwe jaar niet aan om flink hogere energietarieven te moeten betalen. Vanaf 1 januari 2023 worden de energiekosten voor onze vereniging maar liefst drie keer hoger. Dat betekent dat we met hetzelfde gebruik als afgelopen jaar tienduizenden euro’s aan extra kosten maken in 2023 en mogelijk in de jaren erna.

Om de impact van deze significante stijging te verkleinen, vragen we ieders hulp om na de winterstop het energieverbruik fors te beperken. Hoe minder energie we immers gebruiken, hoe minder we afrekenen volgens de nieuwe hoge tarieven. Als iedereen meewerkt, blijft de kostenstijging voor BVV Barendrecht misschien beperkt.

Wat kun je doen?
Je kunt ons helpen ons energieverbruik te beperken met de volgende maatregelen:

  • Douche na de training thuis in plaats van op de club.
  • Doe deuren achter je dicht, zeker de buitendeuren, zodat de warmte binnen blijft.
  • Train zoveel mogelijk met andere teams op één veld en doe de veldverlichting uit zodra je klaar bent.

Wat gaan we zelf doen?
Uiteraard komen we als club ook in actie om het energieverbruik te beperken. We nemen de volgende maatregelen:

  • De CV-installatie van de accommodatie wordt nagekeken en voorzien van een klokthermostaat. De standaardtemperatuur wordt verlaagd en op tijden dat er geen activiteiten zijn (bijvoorbeeld ’s nachts en ’s ochtends) wordt de temperatuur automatisch ingesteld op vorstbeveiliging.
  • Deuren worden waar mogelijk voorzien van deurdrangers zodat ze automatisch dichtvallen.
  • Er worden posters op alle deuren gehangen ter bewustwording dat ze gesloten moeten worden.
  • Koelvoorzieningen in de kantine worden samengevoegd zodat er minder aan hoeven te staan.
  • Voor de veldverlichting van trainingsvelden die nog niet zijn voorzien van LED, is het bestuur in overleg met de gemeente voor versnelde vervanging.
  • Het bestuur bekijkt de mogelijkheden om de compensatieregelingen vanuit de overheid te gebruiken, voor zover de club daarvoor in aanmerking komt.

Impact op BVV Barendrecht in lopende seizoen
De nieuwe energietarieven die we vanaf 1 januari 2023 gaan betalen, hebben vanzelfsprekend een forse financiële impact op BVV Barendrecht. Voor het lopende seizoen, dus tot de zomer van 2023, zijn daarvoor reserves opgenomen in de begroting. Als we met elkaar het energieverbruik kunnen beperken, verwachten we dat er in het huidige seizoen geen aanvullende maatregelen genomen hoeven worden.

Energiemaatregelen voor nieuwe seizoen?
Tussen nu en april zal moeten blijken of het met elkaar lukt om het energieverbruik binnen BVV Barendrecht fors te verlagen. Als we daarin slagen, kunnen we samen met ondersteuning van de overheid de kostenstijging hopelijk beperken. Maar helaas valt niet uit te sluiten dat alle maatregelen onvoldoende blijken om de energiekosten ook in het nieuwe seizoen te kunnen dragen. Het is dus denkbaar dat er vanaf de zomer van 2023 extra maatregelen genomen moeten worden, zoals een verplichte sluiting van onze kleedkamers of een tijdelijke energietoeslag. Als club zullen we er alles aan doen om dat soort maatregelen te voorkomen, maar met de enorme onzekerheid op de energiemarkt is er kans op een langdurige hogere energierekening.

Daarom nogmaals de dringende oproep: help de club en daarmee jezelf om het energieverbruik zoveel mogelijk te beperken!

Heb jij nog meer ideeën?
Misschien heb jij zelf ook nog goede ideeën die kunnen helpen om het energieverbruik te verlagen of kosten te besparen. Of misschien ben je werkzaam in de energiewereld en kun je ons met jouw expertise verder helpen. Dan horen we dat uiteraard graag, want ook het bestuur heeft nooit met een dergelijke uitzonderlijk gestegen energieprijzen te maken gehad. Je kunt met ons in contact komen of jouw ideeën delen over dit onderwerp via secretaris@bvvbarendrecht.nl.

Bovenstaande is helaas geen prettig bericht om het kalenderjaar mee af te sluiten, maar soms worden we als vereniging ook buiten het voetbalveld geconfronteerd met onverwachte tegenslagen. We hebben er echter vertrouwen in dat we met alle meer dan 2.250 leden en hun ouders of begeleiders ook deze tegenslag met elkaar kunnen oplossen!

Bestuur BVV Barendrecht