GROTE CLUBACTIE BRENGT BVV MEER DAN 4.000 EURO OP

De jeugdafdeling van BVV Barendrecht heeft tijdens de Grote Clubactie 2020 een prachtig bedrag opgehaald. Dankzij de inzet van talrijke jeugdleden mag de club meer dan € 4.000,- bijschrijven op de rekening. De opbrengst zal ten goede komen van de gehele jeugdafdeling.

“In tijden als deze is dit een fantastisch resultaat en prijzen wij ons gelukkig met de inzet van onze jeugdleden en vrijwilligers! Iedereen die zich heeft ingezet voor de Grote Clubactie: bedankt!”, looft jeugdvoorzitter Martijn Mes namens het BVV-bestuur. In het bijzonder roemde hij de inzet van Sandra de Jong, die vanuit de activiteitencommissie voor de jeugd in korte tijd de actie op poten heeft kunnen zetten om de jeugd te voorzien van alle loten!

Wie loten heeft gekocht voor de Grote Clubactie heeft niet alleen de BVV gesteund, maar is zelf misschien ook in de prijzen gevallen! Op woensdag 9 december vond de trekking van de Grote Clubactie 2020 plaats, onder toeziend oog van notaris mr. M.E.F. Ploum. De trekkingsuitslag is dus bekend! Kopers van loten kunnen via de lotchecker of deze pdf hun lotnummer(s) checken.