KANTINE OP ZATERDAGEN EERDER DICHT

Ook BVV Barendrecht wordt momenteel helaas geconfronteerd met een toename van het aantal mensen met verdachte verschijnselen die een indicatie zouden kunnen zijn van het coronavirus. Derhalve heeft het bestuur moeten besluiten maatregelen te nemen om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan.

Vanaf dit weekend zullen de sluitingstijden van de kantine en de buitenbar op de zaterdagen aangepast worden. De buitenbar sluit om 18.00 uur en de kantine om uiterlijk 19.00 uur. Het bestuur vraagt haar leden om begrip voor deze maatregel die uiteindelijk genomen is in het belang van een ieders gezondheid.

Clubleden die (mogelijk) besmet zijn geraakt, nauwe contacten hebben gehad met positief geteste patiënten of het vermoeden hebben dat een clubgenoot het virus onder de leden heeft, wordt dringend verzocht zich wenden tot het corona meldpunt dat de club heeft ingesteld. Dit kan door een e-mail te sturen met naam en team aan bvvcoronamelding@gmail.com. U kunt bij spoedmeldingen ook telefonisch contact opnemen met Henri Lefering (06-14937531), die het aanspreekpunt is van het meldpunt.