LEDEN BVV BARENDRECHT STEUNEN CLUB IN MOEILIJKE TIJDEN

Het bestuur van BVV Barendrecht meldde eerder deze week dat de club door de gevolgen van de coronacrisis in de komende maanden geconfronteerd zal worden met enorme uitdagingen. Met name de inkomstenderving kan leiden tot een flink aantal problemen, zo meldde de club.

Vanuit de Renes 35+ competitie is ondertussen een spontane actie op touw gezet om de club financieel te ondersteunen in deze moeilijke tijden. Drie teams van deze interne competitie hebben toegezegd om nu alvast consumptiebonnen te kopen en af te rekenen, om de financiële positie van de club direct te versterken. Dit hartverwarmende initiatief van deze groep betrokken leden krijgt, naar het bestuur heeft vernomen, ook navolging vanuit de ‘5e colonne’. Deze bekende club trouwe supporters van het eerste elftal heeft ook toezeggingen gedaan om de financiële positie van BVV Barendrecht te versterken.

Het bestuur is enorm blij met deze steun en wil bij deze alle steunverleners heel veel dank zeggen voor het meedenken en hun hulp.