NIEUW VRIJWILLIGERSBELEID VAN START IN NIEUWE SEIZOEN BIJ BVV BARENDRECHT

BVV Barendrecht voert na de zomerstop een vernieuwd vrijwilligersbeleid in. Om ervoor te zorgen dat alle activiteiten op de drukke voetbalzaterdagen in goede banen worden geleid, gaat de club wekelijks een beroep doen op de eigen leden en hun ouders. In het nieuwe seizoen wordt elk BVV-team ingepland voor alledaagse vrijwilligerstaken, zoals het draaien van een bardienst, het verzorgen van theedienst en het optreden als gastheer/gastvrouw om bezoekers te ontvangen.

Gemiddeld wordt elk BVV-team twee tot drie keer per seizoen ingeroosterd om deze teamtaken met een paar teamleden of ouders te verzorgen. Door die inzet wordt de belasting van alle andere vrijwilligers op de club verminderd, zodat die hun energie en tijd kunnen richten op de specifieke taken waarvoor ze worden ingezet. “Het is niet meer dan logisch dat we leden en hun ouders vragen een bijdrage te leveren aan de vrijwilligersuitdaging die we met elkaar hebben. BVV Barendrecht leunt wekelijks al op honderden vrijwilligers, maar voor sommige taken is er een permanent tekort. Door teams die hier met veel plezier voetballen een taak te geven, kunnen we die uitdaging een beetje verlichten”, legt interim-voorzitter Jeroen Nagtegaal uit namens het BVV-bestuur.

De coördinatie van de teamtaken wordt verzorgd door de werkgroep ‘Samen zijn wij de BVV’, die het bestuur ondersteunt bij het vernieuwde vrijwilligersbeleid. De belangrijkste opdracht van de werkgroep is om vrijwilligerswerk bij BVV Barendrecht aantrekkelijker en gemakkelijker te maken. “Teams mogen rekenen op goede begeleiding als ze een vrijwilligersdienst draaien, en op goede instructies om de taken goed uit te kunnen voeren”, verklaart de voorzitter, die ook een beroep doet op de instelling van de teams die worden ingeroosterd. “We rekenen erop dat de teams en ouders dit initiatief begrijpen en het vooral leuk maken als ze aan de beurt zijn om zich voor de BVV in te zetten. Vrijwilligerswerk bij onze club is niet alleen nuttig, maar je beleeft er ook veel plezier aan als je daar zelf een beetje energie in steekt.”

De teamtaken voor de bar, thee en ontvangst worden vanaf de start van het nieuwe seizoen ingevoerd. Aanvoerders en coördinatoren worden direct na de zomer geïnformeerd over de indelingen. Na enkele maanden wordt de introductie geëvalueerd en bekijkt de werkgroep of er ook andere vrijwilligerstaken aan het systeem kunnen worden toegevoegd.