AANKONDIGING INNING CONTRIBUTIE SEIZOEN 2018/2019

De penningmeester van BVV Barendrecht kondigt aan dat dit weekend de contributie-facturen voor het seizoen 2018/2019 zijn verzonden. Inning via automatische incasso zal omstreeks maandag 30 juli plaatsvinden. Voor de leden die geen incassomachtiging hebben afgegeven wordt € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht en geldt een betaaltermijn van 30 dagen.

De contributie bedragen voor het seizoen 2018/2019 zijn als volgt vastgesteld:

 • Bongerdjes & Champions League: € 135,- per jaar
 • Pupillen (JO9-JO13-jeugd): € 175,- per jaar
 • Junioren (JO15-JO19-jeugd): € 195,- per jaar
 • Senioren: € 210,- per jaar
 • Renes 35+ competitie leden: € 110,- per jaar
 • Rustend lid tot 65 jaar: € 80,- per jaar
 • Rustend lid tot 65 jaar met tribunekaart: € 95,- per jaar
 • Rustend lid vanaf 65 jaar: € 65,- per jaar
 • Rustend lid vanaf 65 jaar met tribunekaart: € 80,- per jaar

Toeslagen:

 • Kledingplan jeugd: € 15,- per jaar
 • Toeslag prestatieve jeugd (JO13-JO19): € 50,- per jaar
 • Administratiekosten handmatig betalen (zonder automatische incasso): € 5,- per jaar
 • Inschrijfgeld: € 10,- bij inschrijving

De toeslag prestatieve jeugd (JO13-JO19) van € 50,00 zal volgen in oktober 2018.

Wanneer u gedurende het seizoen lid wordt, dient de volledige contributie betaald te worden over de periode waarin u lid wordt. BVV Barendrecht heeft dezelfde verplichting richting de KNVB.

Mocht u vragen hebben over de contributie-inning, dan kunt u contact opnemen met Wil Roestenburg (wilroestenburg@hetnet.nl) of Erik de Lange (penningmeester@bvvbarendrecht.nl).