ALBEDA EN BVV BARENDRECHT TEKENEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

BVV Barendrecht is al langere tijd een erkend leerbedrijf. Een voetbalvereniging van onze omvang biedt goede en heel gevarieerde leerwerkplekken. De afgelopen jaren heeft de vrijblijvende samenwerking met het Albeda Sportcollege al geleid tot de plaatsing van gemiddeld vijftien studenten per seizoen binnen de jeugdopleiding van de club. Aangezien deze samenwerking naar volle tevredenheid van beide partijen verloopt, is besloten dit verder te intensiveren en ook te formaliseren in een samenwerkingsovereenkomst.

Vanaf het aankomende seizoen zullen er binnen de BVV per seizoen steeds vijfentwintig stagiaires worden geplaatst. Er is in onderling overleg een aantal modules gedefinieerd die aansluiten bij de activiteiten binnen de BVV en die de stagiaires kunnen volgen. De verschillende werkzaamheden zijn afgestemd op het MBO leerniveau 2, 3 of 4 en kunnen bestaan uit o.a. het geven en voorbereiden van trainingen, commissiekamer werkzaamheden, optreden als scheidsrechter, organiseren van toernooien en clinics, kantinedienst, uitvoeren enquêtes en andere projecten.

Leen Vos zal namens de BVV als centrale coördinator richting het Albeda College acteren en een verbindende factor zijn voor onze stagebegeleiders. Onder toeziend oog van Leen, bestuurslid jeugdzaken Martijn Mes, hoofd jeugdopleiding Arno Kooij en breedtesport coördinator Eric Siebers hebben Dennis Zijlmans van het Albeda Sportcollege en bestuurslid technische zaken Gert van de Wal afgelopen zaterdag de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Zowel BVV Barendrecht als het Albeda Sportcollege zijn zeer enthousiast over de uitgebreide mogelijkheden en kansen van deze samenwerking en zien dit als een mooie win-win situatie.