BVV JEUGDJOURNAAL: PEDAGOGISCH BELEID

In het BVV Jeugdjournaal geven we inzicht in de activiteiten binnen de jeugdopleiding van de club. Dit voorjaar geven we een toelichting op het jeugdbeleidsplan van BVV Barendrecht. Vandaag in deel vijftien aandacht voor het pedagogisch beleid dat onderdeel is van het jeugdbeleidsplan.

Zoals eerder vermeld is de missie van de BVV Barendrecht opleiding tweeledig. Allereerst om alle voetballende jeugd een veilige leeromgeving te bieden, waarin plezier en voetbalontwikkeling centraal staan. Zowel voor jongens, meisjes als voor voetballers met een fysieke of geestelijke beperking. Daarnaast is het de missie van de jeugdopleiding om spelers technisch, tactisch, mentaal en fysiek op te leiden voor niveau 2e divisie landelijk en waarbij we de speelsters willen opleiden voor topklasse niveau binnen het vrouwenvoetbal.

Zo’n veilige omgeving ontstaat niet vanzelf. Daar hoort een actief beleid bij waarin je dat stimuleert. En als je spelers behalve technisch en tactisch, ook mentaal en fysiek wilt opleiden (omdat we denken dat dit in het moderne voetbal nodig is), vraagt ook dit een actief beleid. Dit beleid staat opgeschreven in het hoofdstuk over pedagogisch beleid van het jeugdbeleidsplan.

Ons pedagogisch beleid bestaat uit drie elementen, die in dit hoofdstuk staan uitgeschreven:

  1. De pedagogische basishouding
  2. Mentale weerbaarheid en groeimindset
  3. Respect en Sportiviteit.

Er is een werkgroep bezig om de eerste twee elementen uit te rollen over onze jeugdopleiding. Met een aantal jeugdtrainers en een tweetal moeders met een pedagogische achtergrond. En het is mooi om te zien hoeveel enthousiasme hiervoor is ontstaan.

? Lees hier het volledige hoofdstuk over pedagogisch beleid