LEDENVERGADERING STEMT IN MET STATUTENWIJZIGING

De leden van BVV Barendrecht hebben vrijdagavond tijdens een buitengewone ledenvergadering de voorgestelde statutenwijziging goedgekeurd. De aanpassing van de statuten, het enige agendapunt van de vergadering, werd met algemene stemmen aangenomen.

De wijziging van de statuten was noodzakelijk vanwege aanscherping van de licentievoorwaarden van de KNVB. Voor alle clubs die uitkomen in de tweede en derde divisie moet worden vastgelegd dat het bestuur van de verenigingen onafhankelijk moet kunnen opereren en daarom niet in meerderheid mag bestaan uit personen (lees: sponsors) die een belangrijke rol spelen bij de financiering van de vereniging. BVV Barendrecht voldeed al aan die voorwaarden, maar heeft dat met de aanpassing nu ook statutair vastgelegd voor de toekomst.

De statuten van BVV Barendrecht waren in 1993 voor het laatst aangepast, meer dan 25 jaar geleden. De wijziging is daarom ook gebruikt om de statuten te moderniseren naar de huidige tijd.