BVV GAAT VOG-VERKLARINGEN VAN VRIJWILLIGERS ACTUALISEREN

BVV Barendrecht is vanzelfsprekend blij met de inzet van alle vrijwilligers, maar hanteert vanzelfsprekend wel strenge standaarden voor het voorkomen van ontoelaatbaar gedrag. Daarom wordt van alle vrijwilligers een VOG-verklaring gevraagd.

Een VOG staat voor Verklaring Omtrent het Gedrag en staat ook bekend als een bewijs van goed gedrag. Uit deze verklaring blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het werken met minderjarige kinderen, mensen met een beperkingen of andere kwetsbare groepen bij een sportvereniging.

BVV Barendrecht vindt een veilig sportklimaat binnen onze omgeving erg belangrijk en door VOG’s te kunnen overleggen nemen wij hierin verantwoordelijkheid richting onze leden en hun ouders/verzorgers. De komende weken zal de club daarom de VOG verklaringen van alle (jeugd)trainers, coaches, begeleiders, coördinatoren, verzorgers en/of andere vrijwilligers weer gaan actualiseren.