BVV HOUDT TEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER LEDEN

Het bestuur van BVV Barendrecht houdt deze maand een tevredenheidsonderzoek onder haar leden. Alle BVV-leden waarvan het e-mailadres geregistreerd is in de ledenadministratie, hebben daarvoor deze week per e-mail een uitnodiging gekregen.

Via de online enquête wil het bestuur van de club de mening horen van leden over diverse onderwerpen die BVV Barendrecht aangaan. Je kan hierbij denken aan onderwerpen als de accommodatie, de sfeer op de club, de vrijwilligers, de informatievoorziening en nog veel meer. Met behulp van de resultaten wil het bestuur graag zo goed mogelijk kunnen inspelen op de wensen en uitdagingen die de leden ervaren.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten en het bestuur stelt het zeer op prijs als zoveel mogelijk leden de vragenlijst invullen. Ieders mening is van groot belang en de resultaten van het onderzoek worden uiteraard anoniem verwerkt en behandeld.

De uiterste invuldatum van het tevredenheidsonderzoek is dinsdag 7 januari 2020. De uitkomst van het onderzoek wordt met alle leden gedeeld tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) in januari 2020.