BVV JEUGDJOURNAAL: DOORSTROMING VAN BREEDTESPORT NAAR SELECTIES

In het BVV Jeugdjournaal geven we inzicht in de activiteiten binnen de jeugdopleiding van de club. In deze periode geven we een toelichting op het jeugdbeleidsplan van BVV Barendrecht. Vandaag in deel elf wederom aandacht voor selectievoetbal bij BVV Barendrecht, waarbij dit keer de doorstroming tussen breedtesport en selectie wordt toegelicht.

In de paragraaf over doorstroming worden de vijf interventies beschreven om de doorstroming van spelers naar een hogere leeftijdsgroep te bevorderen.

  1. naar andere wedstrijdvorm; om spelers in de onderbouw alvast te laten wennen aan een groter speelveld het seizoen daarna
  2. bevorderen stap jeugd naar seniorenselectie; om de stap van de jeugd naar de senioren te verkleinen
  3. vervroegd naar een hogere leeftijdsgroep; beschrijft de condities waaronder we hier kunnen kiezen
  4. procedure meespelen van jeugd bij senioren; beschrijft het proces dar we hiervoor hebben ingericht
  5. de trainingstrein; benoemt dat we een proces hebben waarin spelers na de winterstop gaan meetrainen met een leeftijdsgroep hoger

? Hele paragraaf over doorstroming