BVV JEUGDJOURNAAL: SPELERVOLGSYSTEEM VOOR SELECTIES

In het BVV Jeugdjournaal geven we inzicht in de activiteiten binnen de jeugdopleiding van de club. In deze periode geven we een toelichting op het jeugdbeleidsplan van BVV Barendrecht. Vandaag in deel tien opnieuw aandacht voor selectievoetbal bij BVV Barendrecht, en in het bijzonder het spelervolgsysteem dat binnen de club wordt ingezet.

De ontwikkeling van selectiespelers wordt structureel gevolgd en vastgelegd in het spelersvolsysteem Dotcomsport. Dit is de verantwoordelijkheid van de trainer/coach van het team. BVV Barendrecht vindt het logisch dat je de ontwikkeling van je spelers structureel vastlegt, zodat je deze over meerdere jaren kunt monitoren. Vanzelfsprekend is deze privacy-proef en komen hier geen medische gegevens in. Voor de selectietrainers is het gebruik van Dotcomsport verplicht, voor de breedtesport is deze facultatief.

De trainer/coach van de selectieteams bespreekt de stand van zaken per speler tijdens een ’10 minuten-gesprek’ met de speler en eventueel ouder(s) (ouders zijn t/m JO13 verplicht). Deze gesprekken worden tussen 1 december en 1 februari gehouden. De keepers worden door zowel trainer/coach als de keeperstrainer beoordeeld en de gesprekken vinden samen met beiden plaats.

Tijdens de gesprekken met de JO17-JO19-selectiespelers, die zijn aangemerkt als talent met potentie voor het eerste elftal, wordt speciale aandacht besteed aan de mogelijkheden van de spelers om door te groeien naar de selectie. De ambitie van de speler staat hierin centraal. Bij deze gesprekken is ook het Hoofd Jeugdopleiding aanwezig. Spelers met de potentie en ambitie voor de selectie, zullen vanaf dat moment ook intensiever gevolgd worden. De voortgang van deze spelers zal worden besproken in de technische commissie.

N.B. In JO17-JO19 vult de spelers zelf ook het formulier in! Op deze manier krijg je een beeld van de mate van zelfinzicht van een speler en is zo’n gesprek ook meer tweerichtingsverkeer.