BVV JEUGDJOURNAAL: HET BELANG VAN EEN GOEDE JEUGDOPLEIDING

In het BVV Jeugdjournaal geven trainers, coaches en bestuurders van de jeugdopleiding van de club meer informatie geven over het reilen en zeilen van de ruim 70 (!) jeugdteams van de club. Deze week vertelt Gert van der Wal, bestuurslid voetbaltechnische zaken in het hoofdbestuur van de club, over het belang van een goede jeugdopleiding.

“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Een gevleugelde uitspraak, maar zeker waar, misschien in deze onzekere tijden waarin we erg afhankelijk zijn van de bereidheid om iets extra’s voor elkaar te doen en flexibiliteit te tonen, nog wel meer dan ooit.

Een duidelijke visie op de positie en invulling van onze jeugdopleiding op voetbaltechnisch vlak is daarbij van groot belang. Het vormt de basis en zorgt ervoor dat onze jeugdspelers en -speelsters met veel plezier kunnen voetballen, omdat voor iedereen op zijn of haar niveau de beste voorwaarden worden gecreëerd voor een optimale voetbalontwikkeling.

Om dit goed te regelen en te borgen is een jeugdbeleidsplan nodig. Het vorig jaar opgestelde jeugdbeleidsplan geeft ons richting en duidelijkheid over veel zaken rond het technische jeugdbeleid. Door daarnaast deel te nemen aan het KNVB certificeringsprogramma voor Jeugdopleidingen wordt onze aanpak en invulling periodiek doorgelicht door een externe onafhankelijke partij en krijgen wij concrete handvatten om onze opleiding steeds verder te optimaliseren.

Het jeugdbeleidsplan is dus een leidraad voor ons jeugdkader, om zowel op bestuurlijk als op begeleidend niveau het jeugdvoetbal goed te kunnen organiseren. Er kan van alles in het beleidsplan staan, maar het hoeft natuurlijk niet een heel boekwerk te zijn. Er moet ook altijd ruimte blijven voor eigen invulling, dat houdt het voor spelers en trainers uitdagend en inspirerend om zich binnen de aangegeven kaders te blijven ontwikkelen.

Maar waar draait het nou echt om bij jeugdvoetbal? Juist: dat kinderen (en daardoor ook hun ouders) plezier beleven aan hun sport en dat ze zich niet alleen voetbaltechnisch maar ook op persoonlijk vlak kunnen ontwikkelen. Ieder kind start namelijk vanuit een andere motivatie met voetballen. Als club hebben wij de verantwoordelijkheid om, binnen onze mogelijkheden, zoveel mogelijk tegemoet te komen aan deze motivatie en behoefte. Het spelplezier kan er alleen zijn als de zaken eromheen goed geregeld zijn, waardoor de zo gewenste clubbinding en betrokkenheid bij spelers en hun ouders op een hele natuurlijke wijze zal ontstaan.

Zijn er voldoende goede trainers en coaches? Is er een leuk, gevarieerd voetbalaanbod voor ieder kind? Ook andere zaken zijn belangrijk, zoals goede faciliteiten, een gedegen en zorgvuldig selectieproces of een positieve en ondersteunende houding bij de ouders langs de lijn. En, traint iedereen op dezelfde manier en wordt er ook op dezelfde manier gecoacht?

Een goede jeugdopleiding is daarom van enorm belang voor onze vereniging. Dat gebeurt met een goed en gestructureerd beleid en zal vooral moeten leiden tot meer plezier en voldoening bij trainers en spelers. Dit zal mogelijk ook aantrekkingskracht hebben op potentiële nieuwe vrijwilligers.

Vanuit onze sportieve ambities en de herkenbaarheid en binding met onze directe omgeving ligt het voor de hand dat we er naar streven vanuit de prestatieve jeugdtak (selectieteams) zoveel mogelijk zelf opgeleide jeugdspelers door te laten stromen naar de senioren selectieteams (het eerste elftal, Vrouwen 1 of de Onder-23). Gezien het hoge ambitieniveau bij deze seniorenteams stelt dit automatisch ook hoge eisen aan de kwaliteit van onze Jeugdopleiding en de jeugdspelers.

Daarbij is onze recreatieve jeugdtak uiteraard ook van groot belang voor de toekomstvastheid en het bestaansrecht van onze vereniging. Door ook deze spelers/speelsters (en hun ouders) goede faciliteiten te bieden en de aandacht en begeleiding te geven die ze vragen, creëren we naast spelvreugde ook hier meer binding en betrokkenheid bij onze club. Dat betekent dat ons jeugdbeleid moet bijdragen aan de continuïteit van onze vereniging als ontmoetingsplek binnen Barendrecht.

Dit willen we bereiken door jeugd (en hun ouders) zoveel mogelijk te betrekken bij de organisatie van de verenigingsactiviteiten, zodat we nu en in de toekomst uit eigen gelederen het (jeugd)kader kunnen halen dat nodig is om onze vereniging draaiend te kunnen houden. Leren dat verantwoordelijkheid nemen en anderen helpen leuk is, kan wat ons betreft niet vroeg genoeg beginnen. De ouders van onze jeugdspelers hebben hierin uiteraard ook een belangrijke taak en voorbeeldfunctie.

Ik ben ervan overtuigd dat we met elkaar (spelers, ouders en jeugdkader) binnen onze Jeugdopleiding op de goede weg zijn. Er zijn gelukkig ook al veel mensen bereid om vrijwilligerstaken op te pakken, maar er is binnen onze grote vereniging nog steeds veel behoefte aan extra handjes.

Ik ben daarom erg blij met het initiatief binnen de jeugdopleiding om de interne communicatie naar (jeugd)leden en belangstellenden te verbeteren. Er is op meerdere fronten nog zeker ruimte voor verbetering, maar ik hoop dat we hier met elkaar op een positief kritische manier invulling aan kunnen geven. Ik nodig iedereen ook uit om desgewenst met ons hierover het gesprek aan te gaan of ideeën aan te leveren. Want zoals ons zeer gewaardeerde clubicoon Piet Weeda ooit zei: ‘een mens kan niet alles fout doen’.”

Gert van der Wal

Gert van der Wal