BVV JEUGDJOURNAAL: OPBOUW VAN DE JEUGDOPLEIDING

In het BVV Jeugdjournaal geven we inzicht in de activiteiten binnen de jeugdopleiding van de club. Nadat er afgelopen halfjaar verschillende trainers en andere betrokkenen zijn voorgesteld, geven we nu een toelichting op het jeugdbeleidsplan van BVV Barendrecht. Vandaag in deel vijf: hoe is de jeugdopleiding opgebouwd?

Als je kinderen 14 jaar lang begeleidt in hun voetbalontwikkeling, moet je wel een helder beeld hebben over hoe je dit opbouwt. Wat leer je kinderen dan op welke leeftijd, welke accenten leg je daar in, hoe zorg je voor een soepele overgang tussen de verschillende geboortejaren en groepen, enzovoort. Je kunt het vergelijken met een school. Daar staat ook vast wat kinderen in bijv. groep 4 krijgen. En weet de leerkracht van groep 4 wat ze in de groep 1 t/m 3 hebben gehad en waar de leerkracht in groep 5 na hem weer verder gaat. En wij hebben een ’school’ van 1.000 kinderen…!

De jeugdopleiding van BVV Barendrecht kent daarom een bepaalde opbouw. Binnen de leeftijdsgroepen werken we voornamelijk aan de gestelde leerdoelen. De leerdoelen zijn gerelateerd aan wat kinderen gemiddeld op die leeftijd geestelijk en lichamelijk aankunnen. En er zit een duidelijke opbouw in. Als we deze volgen, weet de trainer van elke leeftijdsgroep wat zijn spelers in de jaren daarvoor al hebben geleerd.

De jeugdopleiding is daarbij in twee hoofdgroepen opgedeeld:

  1. Hoofdgroep I: de Jongens Onder 6 t/m de Jongens onder 11 (onderbouw)
  2. Hoofdgroep II: de Jongens Onder 12 t/m de Jongens onder 19 (midden- en bovenbouw).

Deze hoofdgroepen zijn weer onderverdeeld in fasen. Per fase wordt uitgewerkt wat de focus, het doel en de visie is. De pijlers waarlangs wij ontwikkelen zien jullie hier ook in terug. Ook de keepers worden expliciet genoemd. Vaak een vergeten groep, maar niet bij de BVV! Met dank aan de keeperstrainers is daar een enorme impuls aan gegeven. En terecht!

? Lees het hoofdstuk over de opbouw van de jeugdopleiding