CLUBCOLLECT VERZORGT CONTRIBUTIE-INNING BVV BARENDRECHT

Zoals reeds aangekondigd op de Algemene Ledenvergadering vorig jaar, in de nieuwjaarstoespraak van de voorzitter en via de posters in ons clubgebouw verandert vanaf dit seizoen de manier van contributie innen.

Doorgaans is het innen van contributie een tijdrovende klus, waar veel administratie bij komt kijken. Vanaf dit jaar zullen we dan ook met veel enthousiasme gaan werken met ClubCollect. Dit is een online tool die een aantal stappen van het factureren automatiseert, waaronder het versturen van betaalverzoeken en herinneringen, en het verwerken van betalingen.

Daarnaast biedt ClubCollect ook voordelen voor leden. Met ClubCollect kunt u er namelijk voor kiezen om in termijnen te betalen, en bepaalt u gemakkelijk zelf op welke datum het geld wordt afgeschreven. U krijgt daarnaast een persoonlijke betaalpagina met een factuuroverzicht, waarin u bijvoorbeeld zelf uw gegevens aan kunt passen of een vraag kunt stellen aan de contributie-administratie.

Hoe werkt het precies?
ClubCollect is geen incassobureau, maar een online facturatiemodule die BVV Barendrecht ondersteunt bij het innen van contributiegelden. Vanaf komend seizoen ontvangt u van ClubCollect een betaalverzoek met een link naar uw persoonlijke betaalpagina per e-mail, sms of per brief. Op uw persoonlijke betaalpagina kiest u of u betaalt in termijnen en welke betaalmethoden u gebruikt, namelijk iDeal, automatische incasso of bankoverschrijving.

Betaalt u het liefst in termijnen? Dan verlopen de betalingen altijd via automatische incasso of bankoverschrijving en rekent ClubCollect een kleine administratieve bijdrage. U bepaalt zelf op welke dag de betaling wordt afgeschreven, en voorafgaand aan iedere afschrijving ontvangt u ook nog een aankondiging. Zo bent u altijd op de hoogte, en kunt u ervoor zorgen dat u op tijd de overschrijving inplant!

Uw contactgegevens controleren en/of wijzigen
Heeft u een nieuw telefoonnummer of e-mail adres? Of heeft de vereniging uw contactgegevens nog niet? Geef het zo snel mogelijk door om onnodige kosten te voorkomen. Er zijn een aantal mogelijkheden om dit door te geven aan de vereniging.

1) Via de Voetbal.nl app
Alle KNVB-leden (spelende leden in een KNVB-competitie, trainers, leiders en officials) kunnen via de Voetbal.nl app hun adresgegevens en telefoonnummer zelf wijzigen. Door de koppeling met het achterliggende systeem Sportlink wordt hierdoor uw wijziging ook automatisch verwerkt in de ledenadministratie van BVV Barendrecht. Voor meer informatie, zie Handleiding gegevens wijzigen voetbal.nl app.

2) Via de ledenadministratie
Gegevens kunnen schriftelijk worden doorgegeven per mail aan de ledenadministratie of per brief via het secretariaat.

Digitaal kan dit via de volgende mail adressen:
Voor jeugdleden: jeugdsecretariaat@bvvbarendrecht.nl
Voor alle overige leden: leden@bvvbarendrecht.nl

Per brief kan het worden geadresseerd aan:
Secretariaat BVV Barendrecht
Petrus Camperstraat 12
2992 KK Barendrecht

Wat gebeurt er als uw juiste contactgegevens niet bekend zijn bij de club?
Via e-mail of sms ontvangt u vanuit ClubCollect een betaalverzoek met een link naar uw persoonlijke betaalpagina. Indien uw e-mail adres of telefoonnummer onbekend of onjuist is, dan ontvangt u de link naar uw persoonlijke betaalpagina door middel van een brief per post. ClubCollect brengt hier kosten voor in rekening die naar u worden doorbelast.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Om de dienstverlening uit te kunnen voeren deelt BVV Barendrecht enkele persoonsgegevens met ClubCollect, waaronder uw naam, e-mailadres, woonadres, bankgegevens, telefoonnummer en het te voltooien betaalbedrag. Uw persoonsgegevens zullen nooit zonder toestemming worden verspreid of gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk het Privacy Statement op de website van ClubCollect voor een exacte beschrijving van de gegevensverwerking. ClubCollect verwerkt de persoonsgegevens geheel in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679.13-14).

Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina Lidmaatschap of www.clubcollect.com/nl/faq-leden. Indien u daarna nog vragen hebt kunt u altijd de contributie-administratie (contributie@bvvbarendrecht.nl) of het bestuur benaderen. Ook wanneer we gestart zijn met de contributie inning staan zowel wij als ClubCollect altijd open voor vragen.

Wanneer ontvangt u de contributiefactuur?
De contributie-facturen zullen vanuit ClubCollect worden verstuurd per half augustus met een betaaltermijn van 30 dagen. De facturen voor de toeslag prestatieve jeugd zal in oktober worden verstuurd met een betaaltermijn van 30 dagen.