CONTRIBUTIE ACHTERSTAND UITERLIJK 16 OKTOBER 2020 BETALEN

Het seizoen 2020/2021 is al even van start, maar helaas hebben nog niet alle BVV-leden de contributie voor het lopende seizoen betaald of de keuze gemaakt om in termijnen te betalen. Het bestuur biedt t/m vrijdag 16 oktober 2020 de mogelijkheid om dit alsnog te voldoen. Mocht dit per 16 oktober nog niet zijn gebeurd, dan worden de spelactiviteiten van u en/of uw kind geblokkeerd. Dat betekent dat er vanaf dan niet meer mag worden deelgenomen aan trainingen en wedstrijden. Hiermee dupeert u niet alleen uzelf, maar ook uw team dat dan mogelijk over te weinig spelers beschikt. We vertrouwen erop dat u het niet zover laat komen.

Ook de trainers, leiders en aanvoerders worden geïnformeerd over eventuele achterstanden van hun teamleden. Mocht u twijfelen of u aan de verplichtingen heeft voldaan of geen e-mail, sms of brief vanuit ClubCollect hebben ontvangen, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met onze contributie-administratie via contributie@bvvbarendrecht.nl.