CONTRIBUTIEFACTUREN SEIZOEN 2023-2024 DEZE WEEK VERSTUURD VIA CLUBCOLLECT

De contributiefacturen voor het nieuwe seizoen 2023/2024 worden vrijdag 28 juli per e-mail verstuurd. Dit doen we wederom in samenwerking met ClubCollect; een online tool voor het versturen van contributiefacturen en het verwerken van betalingen.

U ontvangt van ClubCollect per e-mail een betaalverzoek met een link naar uw persoonlijke betaalpagina. Daarop kiest u of u betaalt in termijnen en welke betaalmethoden u gebruikt, namelijk iDeal of automatische incasso. Als u niets doet en eerder een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven, dan zal het bedrag na 30 dagen automatisch worden geïncasseerd.

Geen mail ontvangen?
Bekijk ook even uw spamfilter, maar mocht uw e-mail adres onjuist of onbekend zijn of niet gelezen worden, dan ontvangt u na 3 werkdagen per sms een link naar uw persoonlijke betaalpagina. Als ook uw telefoonnummer onbekend of onjuist is, ontvangt u de link naar uw persoonlijke betaalpagina door middel van een brief per post. Mocht u geen e-mail, sms of brief hebben ontvangen, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met onze contributie-administratie via contributie@bvvbarendrecht.nl.

⚠ Let op: Hoewel we veel aandacht besteden aan onze ledenadministratie, kan het voorkomen dat uw gegevens verouderd of onjuist zijn en u daarom geen bericht ontvangt. Het tijdig voldoen van de contributie voor aanvang van het competitieseizoen eind augustus, blijft dan ook uw eigen verantwoordelijkheid. Bij het uitblijven van een tijdige betaling zullen de spelactiviteiten en spelerspas in september geblokkeerd worden, tot het moment dat de betaling is ontvangen via ClubCollect.

Betaling in termijnen
Betaalt u het liefst in termijnen? Voor de contributiefacturen aan het begin van het seizoen wordt de mogelijkheid geboden om in 1 termijn of in 10 termijnen te betalen. Dit kan u zelf aangeven via uw persoonlijke betaalpagina in ClubCollect. De administratieve kosten vanuit ClubCollect van € 1 per termijn worden rechtstreeks aan u doorbelast. U bepaalt zelf op welke dag de betaling wordt afgeschreven, en voorafgaand aan iedere afschrijving ontvangt u nog een aankondiging. Zo bent u altijd op de hoogte, en kunt u ervoor zorgen dat u op tijd de overschrijving inplant!

Voor de overige facturen (toeslag prestatieve jeugd en KNVB-boetes) is het niet mogelijk om in termijnen te betalen, dus die dienen altijd in één keer te worden voldaan.

Wanneer u gedurende het seizoen lid wordt van BVV Barendrecht, zal u de optie geboden worden om de contributiebetaling te voldoen over de resterende looptijd van het seizoen (waarbij iedere maand als 1 termijn geldt en mei als laatste termijn zal gelden).

Kan ik ook in 2 of 4 termijnen betalen?
Dit is niet mogelijk. Wel kunt u bij keuze voor betaling van de contributie in 10 termijnen tussentijds de resterende termijnen in één keer voldoen. Mocht u dit willen, dan kunt u contact opnemen met de contributie-administratie door een bericht te sturen via uw persoonlijke betaalpagina in ClubCollect of een mail te sturen naar contributie@bvvbarendrecht.nl.

⚠ Let op: Bij een tweede stornering van een termijnbetaling gedurende het seizoen, zal de optie tot termijnbetalingen worden opgeheven en dient het resterende bedrag voor het seizoen in één keer binnen de gestelde betaaltermijn te worden voldaan.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Om de dienstverlening rondom de contributie-inning uit te kunnen voeren, delen wij als vereniging enkele persoonsgegevens met ClubCollect, waaronder uw naam, e-mailadres, woonadres, bankgegevens, telefoonnummer en het te voltooien betaalbedrag. Uw persoonsgegevens zullen nooit zonder toestemming worden verspreid of gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk het Privacy Statement op de website van ClubCollect voor een exacte beschrijving van de gegevensverwerking. ClubCollect verwerkt de persoonsgegevens geheel in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679.13-14).

Contributies seizoen 2023/2024
De contributies bij BVV Barendrecht zijn dit seizoen als volgt:

Categorie 2023/2024
Champions League & Bongerdjes € 162
Onderbouw (t/m JO11) € 208
Midden- en bovenbouw (JO12 t/m JO19) € 230
Senioren € 248
G-voetbal € 113
Zaalvoetbal KNVB € 119
Rustend lid tot 65 € 87
Rustend lid tot 65 incl. tribune € 102
Rustend lid vanaf 65 € 70
Rustend lid vanaf 65 incl. tribune € 87
Renes 35+ competitie (per team) € 1.240
Zaalvoetbal interne competitie (per team) € 513
Toeslag prestatieve jeugd (O11 t/m O19) € 55
Kledingplan jeugd (Bongerdjes t/m O19) € 17,50
Inschrijfgeld nieuwe leden € 10

Voor meer informatie of contactgegevens bij vragen kunt u terecht op de pagina Lidmaatschap.