FRANK VAN BEUNINGEN KANDIDAAT-VOORZITTER BVV BARENDRECHT

Het bestuur van BVV Barendrecht draagt Frank van Beuningen (67) in november voor als nieuwe voorzitter van de vereniging. Met de voorgenomen benoeming van Frank wordt een laatste stap gezet in het vernieuwde bestuursteam, waarin een permanente voorzitter nog ontbreekt. Na instemming door de ledenvergadering wordt Frank in november de opvolger van Jeroen Nagtegaal, die het voorzitterschap een jaar op interim-basis invulde.

Frank van Beuningen speelde vanaf de pupillen tot in de senioren in verschillende elftallen bij BVV Barendrecht. Toen zijn zoon en dochter bij de vereniging voetbalden, verleende hij hand- en spandiensten voor de teams waarin zijn kinderen indertijd speelden. Ook was Frank enkele seizoenen actief als vrijwilliger van de voetbalclub, onder meer door het opzetten van de toernooicommissie en het organiseren van jeugdtoernooien. De afgelopen periode werkte Frank vanwege zijn baan bij het ministerie van Buitenlandse Zaken veelvuldig in het buitenland, meest recent in China. Deze zomer keerde hij als pensionaris permanent terug naar Barendrecht, wat altijd zijn uitvalsbasis is gebleven.

Lange termijn
Na zijn actieve carrière gaat Frank zich nu richten op maatschappelijke activiteiten. Toen hij benaderd werd voor het voorzitterschap bij BVV Barendrecht, was hij snel overtuigd. “Ik vind het belangrijk en leuk om als vrijwilliger opnieuw voor BVV Barendrecht actief te worden. Eraan bijdragen om samen met andere vrijwilligers de BVV goed te laten draaien zodat onze leden kunnen voetballen, is een flinke uitdaging die ik graag oppak. Het is erg leuk om nog steeds zoveel bekenden te zien op de club, maar gelukkig zijn er ook veel nieuwe gezichten. Ik zal veel nieuwe mensen leren kennen en heb nog een hoop te leren over de huidige gang van zaken bij BVV Barendrecht. Tegelijk hoop en verwacht ik met kennis, vaardigheden en ervaring binnen de BVV de voorwaarden te helpen scheppen voor een bloeiend verenigingsleven. Samenwerking en breedtesport zijn hierbij sleutelwoorden voor mij.”

“Met Frank krijgen we iemand aan het roer met veel ervaring en diplomatieke kwaliteiten. Als vereniging mogen we blij zijn dat we de komende jaren van die kennis gebruik kunnen maken”, zegt interim-voorzitter Jeroen Nagtegaal namens het BVV-bestuur. Hij doet na een jaar voorzitterschap graag een stap terug. “Met de aanstelling van Frank hebben we ook voor de langere termijn de besturing van deze mooie club goed geborgd. Samen met hem blijft het bestuur werken aan de uitdagingen waar we als vereniging mee te maken hebben. We hebben veel energie om daar mee aan de slag te blijven, samen met iedereen die BVV Barendrecht een warm hart toedraagt”, zegt Jeroen, die als bestuurslid PR & communicatie in het BVV-bestuur actief blijft.

Secretaris
Tegenover de permanente invulling van de voorzitterspositie, staat wel een nieuwe vacature: de rol van secretaris komt in november weer vacant. Leen Bom heeft na zorgvuldig afwegingen besloten om zijn functie om persoonlijke redenen na een jaar weer ter beschikking te stellen. Dat betekent dat het bestuur op zoek gaat naar een nieuwe secretaris, die vanaf november de taken van Leen kan overnemen. Het volledige functieprofiel wordt op korte termijn op de website geplaatst, waarna kandidaten meer dan welkom zijn om hun interesse kenbaar te maken of meer informatie aan te vragen.

Ledenvergadering
Met instemming van de leden worden de nieuwe voorzitter – en hopelijk de nieuwe secretaris – tijdens de algemene ledenvergadering op vrijdag 3 november 2023 benoemd. De ledenvergadering is toegankelijk voor alle leden en begunstigers van de BVV. Alle meerderjarige leden, ereleden en leden van verdienste hebben stemrecht. De kantine opent op vrijdag 3 november om 19.00 uur haar deuren, de vergadering begint om 19.30 uur.