INLEVEREN BOEKJES GROTE CLUB ACTIE

Ben je klaar met het verkopen van loten voor de Grote Club Actie? Lever je boekje dan zo snel mogelijk in bij de clubcoördinator, Sandra de Jong. Haar adres staat in de brief die je erbij hebt gekregen. Ook als je alleen online hebt verkocht (of niets), dan willen we graag het boekje terug hebben. We hebben bijna ons doel gehaald met de verkoop, dus probeer nog even een laatste verkoopsprint te trekken. Graag uiterlijk 13 november in de bus bij Sandra de Jong. Heb je nog vragen, mail dan naar: bvvjeugdactiviteiten@gmail.com