NALEVING CORONA MAATREGELEN

Vanaf 1 juni is er een aantal versoepelingen met betrekking tot de trainingsmogelijkheden voor de jeugd t/m 18 jaar doorgevoerd, waardoor de trainingsmogelijkheden voor onze jeugdleden gelukkig weer zijn uitgebreid. Ondanks de versoepeling van deze maatregelen heeft de gemeente ons ook heel expliciet gemeld dat het voor ouders/verzorgers en bezoekers tot in ieder geval 1 juli nog steeds verboden is ons sportcomplex te betreden. Er is alleen toegang mogelijk voor spelers en trainers/leiders. De enige uitzondering geldt voor leden die vanwege de uitoefening van hun functie (bv. bestuursleden en commissieleden) op het complex aanwezig moeten zijn, waarbij alle geldende voorzorgsmaatregelen vanwege de corona-problematiek in acht moeten worden genomen.

Aangezien wij in toenemende mate constateren dat de regels rondom de door ons georganiseerde activiteiten de laatste weken niet door iedereen meer worden nageleefd, en onze vrijwilligers die met de naleving zijn belast door het open karakter van ons sportpark hun handen vol hebben om ouders en bezoekers te wijzen op de opgelegde beperkingen, doen wij aan iedereen nogmaals het dringende verzoek deze regels in acht te nemen. We realiseren ons dat dit een onplezierige maatregel is, die gezien alle versoepelingen die inmiddels zijn doorgevoerd soms niet goed is uit te leggen en daardoor tot een vorm van onbegrip kan leiden.

Gezien het risico dat zowel de club als betrokkenen lopen om te worden beboet, doen wij daarom nogmaals het dringende verzoek ons de komende periode te helpen om de tijdelijke maatregelen met elkaar na te leven.

Volgens het door de overheid opgestelde routeplan mag vanaf 1 juli onze kantine weer open. Of dit ook betekent dat bovenstaande beperking dan wordt ingetrokken is ons nu nog onbekend. Hiervoor zijn wij doorlopend in gesprek met de verantwoordelijke instanties en momenteel in afwachting op de beantwoording van de vragen die wij hierover hebben gesteld. Zodra hierover meer duidelijk is zullen wij dit uiteraard met jullie delen.

Namens het bestuur alvast bedankt voor uw medewerking en begrip.