NOG MEER STEUN VOOR BVV VAN 35+ TEAMS EN 5E COLONNE

BVV Barendrecht kent, net als veel andere amateurverenigingen, lastige financiële tijden als gevolg van de coronacrisis. De Bongerdbewoners lopen door het stilleggen van het seizoen veel broodnodige inkomsten mis, terwijl een flink deel van de kosten doorlopen.

Gelukkig zijn verschillende betrokken leden in touw gekomen om de club te ondersteunen. Op initiatief van een van de deelnemende teams, is er hulp vanuit de Renes 35+ competitie. Inmiddels hebben reeds 11 teams uit deze interne voetbalcompetitie een pakket consumptiebonnen ingekocht en zo een voorschot betaald, wat de club helpt om aan zijn verplichtingen te voldoen. Ook diverse leden van de ‘5e Colonne’, een groep vaste supporters van de hoofdmacht, heeft een bijdrage geleverd. Daarmee heeft BVV Barendrecht inmiddels een bedrag van circa € 4.000,- beschikbaar om de club door de lastige tijd heen te helpen.

Uiteraard is het bestuur beide geledingen van de BVV enorm dankbaar voor dit mooie gebaar, wat eens te meer aantoont hoe betrokken een groot deel van onze leden zijn. Het bestuur hoopt dat een ieder gezond blijft en wij iedereen weer snel op sportpark De Bongerd mogen begroeten.