WIJZIGING IN LIDMAATSCHAP OF CONTACTGEGEVENS? LAAT HET UITERLIJK 30 JUNI WETEN!

Heeft u besloten te stoppen met voetballen en/of wilt u uw lidmaatschap opzeggen of wijzigen (bijvoorbeeld van spelend lid naar rustend lid)? Laat dit dan uiterlijk dinsdag 30 juni weten aan de ledenadministratie via de onderstaande contactgegevens. De peildatum voor de contributie in het seizoen 2020/2021 is namelijk 1 juli 2020. Wanneer u uw lidmaatschap opzegt na 30 juni 2020, maar vóór 1 januari 2021 bent u de helft van de contributie (incl. toeslagen) verschuldigd. Wanneer u na 1 januari 2021 opzegt, blijft u de contributie (incl. toeslagen) over de gehele periode verschuldigd. BVV Barendrecht heeft dezelfde verplichting naar de KNVB.

Uw contactgegevens controleren en/of wijzigen
Heeft u een nieuw telefoonnummer of e-mail adres? Of heeft BVV Barendrecht nog niet al uw contactgegevens? Geef die dan zo snel mogelijk door om onnodige kosten te voorkomen. Er zijn een aantal mogelijkheden om dit door te geven aan de vereniging.

1) Via de Voetbal.nl app
Alle KNVB-leden (spelende leden in een KNVB-competitie, trainers, leiders en officials) kunnen via de Voetbal.nl app hun adresgegevens en telefoonnummer zelf wijzigen. Door de koppeling met het achterliggende systeem Sportlink wordt hierdoor uw wijziging ook automatisch verwerkt in de ledenadministratie van BVV Barendrecht. Voor meer informatie, zie Handleiding gegevens wijzigen voetbal.nl app.

2) Via de ledenadministratie
Gegevens kunnen schriftelijk worden doorgegeven per mail aan de ledenadministratie of per brief via het secretariaat. Digitaal kan dit via de volgende mail adressen:
Voor jeugdleden: jeugdsecretariaat@bvvbarendrecht.nl
Voor alle overige leden: leden@bvvbarendrecht.nl

Per brief kan uw wijziging worden geadresseerd aan:
Secretariaat BVV Barendrecht
Petrus Camperstraat 12
2992 KK Barendrecht

3) Via uw betaalpagina in ClubCollect
Via uw persoonlijke betaalpagina kunt u uw gegevens wijzigen door in te loggen en naast de gegevens te klikken op het ‘bewerk’-icoontje. Hier kunt u de gegevens aanpassen, deze worden direct verwerkt op de factuur. Aangezien er geen directe koppeling met onze ledenadministratie is opgenomen, dient uw wijziging ook hierin nog verwerkt te worden. Dit kan door middel van aanpassen in de Voetbal.nl app of het door te geven aan de ledenadministratie.

Wat gebeurt er als uw juiste contactgegevens niet bekend zijn bij de club?
Via e-mail of sms ontvangt u vanuit ClubCollect een betaalverzoek met een link naar uw persoonlijke betaalpagina. Indien uw e-mail adres of telefoonnummer onbekend of onjuist is, dan ontvangt u de link naar uw persoonlijke betaalpagina door middel van een brief per post. ClubCollect brengt hier kosten voor in rekening die aan u worden doorbelast. Aan ouders van jeugdspelers wordt geadviseerd om voor zichzelf de afweging te maken of het bij de contactgegevens van de jeugdspeler beter is om hun eigen e-mailadres of telefoonnummer te registreren. Anders zullen betaalverzoeken en herinneringen in de mailbox of op de telefoon van hun kinderen terecht komen en wij kunnen niet voor u bepalen of dit gewenst is.

Wilt u meer informatie over het lidmaatschap bij BVV Barendrecht, of wilt u zich aanmelden als lid? Dan kunt u terecht op deze pagina.