AGENDA VOOR ALGEMENE LEDENVERGDERING VRIJDAG 27 AUGUSTUS

BVV Barendrecht houdt komende vrijdag 27 augustus een Algemene Ledenvergadering. Tijdens de ledenvergadering licht het bestuur van de club het beleid toe, worden de financiën van de club toegelicht en vinden er bestuursverkiezingen plaats voor vacante bestuursposten. De financiële waren eerder al ter inzage beschikbaar voor alle leden van de BVV. De volledige agenda is onderaan dit bericht te vinden. De jubilarissen van afgelopen jaar zijn vorig jaar in beperkte kring al gehuldigd voor hun jarenlange lidmaatschap.

De ledenvergadering wordt normaliter elk jaar georganiseerd, maar het afgelopen jaar vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. De laatste vergadering was in januari 2020. De ledenvergadering op vrijdag 27 augustus is toegankelijk voor alle leden en begunstigers van BVV Barendrecht. Alle meerderjarige leden, ereleden en leden van verdienste hebben stemrecht. De kantine opent op 27 augustus om 19.00 uur haar deuren, de vergadering begint om 19.30 uur.

[googlepdf url=”https://www.bvvbarendrecht.nl/wp-content/uploads/2021/08/Agenda-algemene-ledenvergadering-27-08-2021.pdf” width=”600″ height=”800″]