BVV JEUGDJOURNAAL: ALLES OVER DE KEEPERSOPLEIDING BINNEN DE BVV

In het BVV Jeugdjournaal geven trainers, coaches en bestuurders van de jeugdopleiding van de club meer informatie geven over het reilen en zeilen van de ruim 70 (!) jeugdteams van de club. Deze week is er aandacht voor de keepersopleiding, die een impuls krijgt. Hoe dat gebeurt wordt in onderstaand verhaal uitgebreid wordt toegelicht.

Binnen BVV Barendrecht is Arno Kooij als Hoofd Jeugdopleiding eindverantwoordelijk dat er bij de BVV de beste voorwaarden worden gecreëerd voor een optimale voetbalontwikkeling waarin plezier en voetbalontwikkeling centraal staan. Sinds dit seizoen is Rob Hoppe als Hoofd Keeperstraining verantwoordelijk voor de keepersopleiding. Dit doet hij samen met zijn zoon Vasco. Samen met de trainers van de breedtesport en van de selectie hebben zij een ambitieus plan geschreven dat een enorme impuls gaat geven aan de keepersopleiding van de BVV.

De belangrijke doelstelling is een keeper uit eigen gelederen in Barendrecht 1 te krijgen. Dit willen we o.a. bereiken door een doorlopende leerlijn op te zetten en keepers meer met elkaar te trainen zodat ze van elkaar kunnen leren. Waarom hebben we deze doelstelling en hoe gaan we hier resultaat uit halen. Genoeg om een paar vragen te stellen aan Arno er Rob hierover.

Delen jullie de mening van veel analisten uit Nederland dat het slecht is gesteld met de doorstroom van Nederlandse keepers?
Wij denken dat in de brede context van de jeugdopleiding in Nederland het goed zou zijn om nog meer aandacht te besteden aan de opleiding van keepers.

Je hoort veel over meevoetballende keepers, waarom is dit belangrijk?
Het meevoetballen van keepers is allereerst belangrijk geworden omdat de keeper de terugspeelbal niet meer zijn handen mag nemen. En daarnaast omdat in het moderne voetbal met verzorgd voetbal van achteruit de rol van de keeper steeds belangrijker geworden is.

Hoe is het met de keepers gesteld binnen BVV Barendrecht?
Het is redelijk gesteld met de keepers binnen BVV Barendrecht. Alle teams hebben keeper, alle keepers hebben keeperstraining en in de oudste selectieteams spelen veel keepers vanuit eigen jeugdopleiding. Tegelijkertijd is zijn er nog veel mogelijkheden om de keepersopleiding verder te verbeteren. En dit is ook nodig.

Zo moet de rode draad in de opleiding scherper worden zodat er meer eenduidigheid komt in de wijze van trainen, moet de samenwerking tussen de veldtrainers en de keeperstrainers hechter en moet er en kwaliteitsimpuls gegeven worden aan de breedtesport zodat het gat met de selectiekeepers kleiner wordt. Tot slot moet het ‘keepersvak’ aantrekkelijker worden zodat jonge kinderen en ouders sneller geneigd zijn om voor deze positie te kiezen.

Welke uitdagingen zijn er voor BVV Barendrecht om keepers naar een hoger niveau te brengen?
Er ligt nu een concreet plan om het bovenstaande te realiseren. In een uitstekende samenwerking tussen de selectie- en de breedtesport keeperstrainers is dit opgesteld en deze gaan we de komende jaren verder uitrollen. Binnen de groep keeperstrainers is er veel enthousiasme hiervoor. De grootste uitdaging zit er in om de rest van de vereniging mee te krijgen in wat er nodig om dit plan te laten slagen.

Sieg Verzendaal en Geert-bram Steijn zijn twee belangrijke aanjagers van deze impuls. Beiden geven hieronder aan waarom zij deze impuls zo belangrijk vinden.

“Deze impuls is gekomen door dat we samen twee groepen keepers aan het trainen waren en we daar zagen dat deze keepers graag nog meer zouden willen leren. Ze stonden op voor veranderingen en leuke trainingen. Dus hebben we een plan gemaakt waardoor de keepers van Barendrecht beter kunnen worden en er een mogelijkheid gecreëerd wordt dat ze op het niveau kunnen keepen dat ze ambiëren.

Sieg is hierin heel belangrijk geweest door de manier waarop hij de trainingen opzet voor de keepers en ook kijkt hoe we ze persoonlijk beter kunnen maken. Hij heeft daarmee ook de trainers geleerd hoe ze keepers beter kunnen trainen. Door deze acties zien we dat er vanuit de breedtesport meer potentie is om door te stromen.

Het plan dat we gemaakt hebben heeft een aantal belangrijke pijlers, namelijk: een doorstromende leerlijn, keeperstrainingen aanbieden voor alle keepers, er duidelijke doelen worden gesteld, jeugdkeepers opleiden tot potentiële 1ste elftalkeepers, ouders meer betrekken maar het belangrijkste is dat ze vooral vertrouwen en lol hebben en uitstralen.

De clinic van afgelopen maandag was een praktisch voorbeeld hoe we als breedtesport en selectie kunnen samenwerken. Iedereen had plezier en er werd hard gewerkt. Voor de volgende clinic op 25 januari 2021 hebben naast de JO19 keepers ook de JO16/17 aangeboden om training te geven. Wat natuurlijk in zo’n korte tijd echt een mijlpaal is.”

Afgelopen maandag was de aftrap van deze aanpak met een keepersclinic op veld 1. Rachid Adballi, een van de keeperstrainers en medeorganisator van deze activiteit blikt terug.

“Het was fantastisch om meer zoveel kinderen op het hoofdveld te zien trainen. Van J011 – J018. Naast dat de kinderen op het hoofdveld mochten trainen waren ze ook enorm onder de indruk van het aantal keepers wat nu bij elkaar was op 1 veld. Daarbij konden de kleintjes goed naar de grotere jongens en meisjes kijken hoe bepaalde trainingen werden gedaan. Iedereen op die avond kreeg daar gewoon energie van. Voordat de kinderen en de trainers het door hadden, was de tijd alweer gevlogen. Iedereen was er laaiend enthousiast erover, helaas zonder publiek dit keer. Maar voor de rest wat het een perfecte avond en alles verliep op rolletjes. Dus ik zou zeggen op naar de 2e editie!”

Trainersstaf keepers BVV-jeugd
Trainersstaf keepers BVV-jeugd