BVV JEUGDJOURNAAL: CRITERIA VOOR SELECTIEVOETBAL

In het BVV Jeugdjournaal geven we inzicht in de activiteiten binnen de jeugdopleiding van de club. Nadat er afgelopen halfjaar verschillende trainers en andere betrokkenen zijn voorgesteld, geven we nu een toelichting op het jeugdbeleidsplan van BVV Barendrecht. Vandaag in deel negen meer over selectievoetbal bij BVV Barendrecht: welke criteria hanteert de club hiervoor?

In de criteria voor selectievoetbal staat in hoofdlijnen het antwoord op de vraag wat voor ons een selectiespeler is, op welke aspecten hij zich onderscheid van een speler uit de breedtesport en wat wij van een selectiespeler verwachten. Hierin staat ook vermeld dat van alle relevante selectiecriteria, wij Techniek, Inzicht en Mentaal de belangrijkste vinden. Daarom spreken we ook van TIM.

In de opbouw van de jeugdopleiding zie je dit ook terugkomen. In de onderbouw ligt de aandacht op Techniek, het aanleren van de basisvaardigheden met de bal. En vanaf de middenbouw worden de elementen Inzicht en Mentaal steeds belangrijker, waarbij Techniek zeker nog veel aandacht blijft krijgen. Maar, let op:

  • als je de technische basisvaardigheden nauwelijks beheerst na 6 jaar onderbouw, wordt het echt lastig om in de selectie JO13 te komen
  • als je het tactisch basisinzicht nauwelijks beheerst na 4 jaar middenbouw, wordt het echt lastig om in de selectie JO16 te komen

Dat is de ondergrens die we met elkaar moeten hanteren om onze doelen te bereiken.

En de ondergrens op mentaal gebied komt er ook aan. Als je niet in staat bent om te leren en dus te ontwikkelen, wordt het echt lastig om in de selectie JO16 te komen. Het gaat hier dan om het laatste element van de formule: TALENT = AANLEG x LEERVERMOGEN. Aanleg hebben is dus niet genoeg. Daar wordt nu natuurlijk ook al naar gekeken. Maar voordat we deze zo scherp gaan neerleggen als ondergrens, hebben wij als trainers eerst nog zelf iets te doen. Daar is de pijler Mentaal mee bezig.

Voor ouders is dit ook een opletpunt. Bij ons niet., maar bij bij andere verenigingen zijn er regelmatig ouders die zelf graag hun kind vertellen wat ze zouden moeten doen; soms zelfs langs het veld tijdens de wedstrijd, of aan het begin van de rust onderweg naar het kleedlokaal. En dan heb ik het nog niet over wat er thuis gezegd wordt. En sommige ouders zeggen dan nog nog ook: “die trainer van jou, die kan er helemaal niets van!” Het is natuurlijk het recht van elke ouder om zijn kind te vertellen wat hij wil, maar als het kind daardoor niets meer aanneemt van zijn trainer, komt het kind wel in de problemen omdat het niet meer leert. Gelukkig is dit bij andere verenigingen zo en niet bij ons.., maar mochten er toch ook bij ons ouders zijn die in de toekomst vinden dat de trainer van hun kind het niet goed doet, is onze dringende oproep: ga een dialoog aan met de trainer en probeer het samen op te lossen. Dat verdient hij ook, want hij besteed ook belangeloos heel veel tijd en energie in uw kind en wil het graag goed doen. En de ervaring is dat het kind die tussen zijn ouders en de trainer terecht komt, altijd verliest. En dat willen we geen van allen.

Opletpunt hier zijn ook de verplichtingen van een selectiespeler. Wij vragen ook wat van hun! Van groot belang is dat de trainers ze (en hun ouders) dit wel wel vertellen. Voorafgaand aan en periodiek tijdens een seizoen. Anders kun je spelers er ook niet op aan spreken. Daarom zitten deze elementen ook in de standaard slides van de TC Jeugd voor de ouderavonden.