BVV JEUGDJOURNAAL: INSTROOM EN OVERSTAPPEN

In het BVV Jeugdjournaal geven we inzicht in de activiteiten binnen de jeugdopleiding van de club. Dit voorjaar geven we een toelichting op het jeugdbeleidsplan van BVV Barendrecht. Vandaag in deel veertien aandacht voor het beleid rond instroom en over activiteiten buiten BVV Barendrecht, onderwerpen die nog wel eens tot discussie kunnen leiden.

Instroom
Vanuit onze visie willen wij graag, binnen de grenzen van onze mogelijkheden, alle kinderen uit Barendrecht een veilige omgeving bieden om te voetballen. Tegelijkertijd is het onze ambitie dat onze selectiespelers op hoog niveau spelen om zo in een voldoende leeromgeving te komen om de stap naar top-amateurniveau te kunnen maken. Dat vraagt om balans zoeken in het omgaan met instroom. In het zoeken naar deze balans maken wij onderscheid tussen de onderbouw en de midden-/bovenbouw. In de balans vertalen wij een veilige leeromgeving door naar het vertrouwen dat spelers mogen hebben dat als zij van hun trainer horen dat wij tevreden zijn, zij niet afvallen voor de selectie voor een betere speler van buitenaf. Wij hebben een norm (top-amateurniveau) en als je daaraan voldoet, blijf je bij ons van harte welkom in de selectiegroepen. Met deze vorm van loyaliteit, zorgen wij dus in dat opzicht ook goed voor onze spelers.

Het proces dat is ingericht voor instroom en dat is opgenomen in deze paragraaf van het beleidsplan kenmerkt zich om deze reden door een grote mate van zorgvuldigheid.

Activiteiten buiten BVV Barendrecht
Waar spelers van andere verenigingen denken dat zij bij de BVV Barendrecht een omgeving vinden waarin zij zichzelf kunnen ontwikkelen, zijn er ook spelers bij BVV Barendrecht die menen dat zij zich bij andere verenigingen verder kunnen ontwikkelen. En dat snappen wij. Zeker als dit een betaald voetbalorganisatie (BVO) is. Dat is veelal de droom voor elk kind en we gunnen iedereen zo’n stap. Overigens is er ook nog een behoorlijk niveauverschil tussen de jeugdopleidingen van de BVO’s. We begeleiden in voorkomende gevallen wel het kind en de ouders. We hebben wel een beperking gesteld aan de stageperiode, omdat BVO’s soms de neiging hebben om spelers heel lang aan het lijntje te houden. Uit ervaring weten wij dat wanneer een BVO niet binnen een aantal activiteiten een knoop kan doorhakken over het wel of niet aannemen van een speler, deze speler vaak last minute afvalt of in de marge van een selectie van een BVO terecht zal komen. En maandenlange stages zorgen voor veel onnodige onzekerheid bij de speler. We attenderen ouders erop dat de meeste BVO’s ook een amateurvereniging hebben. En dat is echt wat anders dan de BVO-vereniging. Al deze amateurverenigingen van de BVO’s staan fors lager op de ranglijst van beste jeugdopleidingen dan de BVV Barendrecht.

Bij interesse van een speler in een andere amateurvereniging gaan wij hier anders mee om. BVV Barendrecht behoort tot de beste jeugdopleidingen van Nederland. Wij vinden dat wij met de kwaliteit van onze staf, onze opleidingsvisie en onze faciliteiten elke speler een prachtige leeromgeving kunnen bieden. Daarbij vinden wij ook dat het vertrouwen dat wij aan onze spelers geven, dat o.a. inhoudt dat als wij tevreden zijn, zij niet afvallen voor de selectie voor een nog betere speler van buitenaf, ook zou moeten leiden tot een bepaalde mate van vertrouwen en loyaliteit vanuit de kant van de speler. Als spelers (ouders) desondanks vinden dat het gras elders groener is en stages willen gaan lopen bij andere amateurverenigingen, dan respecteren wij dat natuurlijk; alleen is de ruimte voor stage veel kleiner. Dit betekent dan wel dat ook wij ons verder zullen gaan oriënteren naar andere spelers.

Concreet zijn in het beleidsplan een aantal spelregels opgenomen. Het is van essentieel belang dat spelers en ouders deze regels kennen voordat zij de keuze maken lid te worden van een selectieteam van BVV Barendrecht. Daar horen namelijk expliciet de acceptatie van deze voorwaarden bij! Dit is een verantwoordelijkheid van de trainers i.o.m. de TC jeugd.