BVV JEUGDJOURNAAL: MISSIE, VISIE EN DOELEN VAN JEUGDBELEIDSPLAN

In het BVV Jeugdjournaal geven we inzicht in de activiteiten binnen de jeugdopleiding van de club. Nadat er afgelopen halfjaar verschillende trainers en andere betrokkenen zijn voorgesteld, geven we nu een toelichting op het jeugdbeleidsplan van BVV Barendrecht. Vandaag in het tweede deel: de missie, visie en doelen van het jeugdbeleidsplan.

Missie..? Visie..? Hoezo.., Wat is dat? Waar is dat voor…? De reden waarom organisaties een missie en visie bepalen, heeft te maken met richting geven, kaders stellen en inspireren.

In je missie beschrijf je wie of wat je wilt zijn als organisatie. Wat je bestaansrecht is, hoe je herkent wilt worden, wat je normen en waarden zijn. In onze missie beschrijving zie je terug dat we een omgeving willen zijn waar kinderen op een veilige manier hun hobby kunnen uitoefenen. Het beschrijft onze boogde cultuur en onze kernwaarden.

In je visie beschrijf je de toekomst van de organisatie; wat wil je worden. Hier gaat het dus veel meer om de beweging. In onze visie is dat beschreven langs 3 pijlers. Hier is vooral aandacht besteed in hoe wij naar opleiden kijken.

Om je toekomstvisie te realiseren moet je ook doelen stellen. Doelen zijn specifieke activiteiten waar je je als organisatie op richt. In hons beleidsplan staat een negental doelen die wij willen bereiken. Doelen die dus in lijn liggen met onze visie. Maar daarmee ben je er nog niet. Om in een grote organisatie, zoals de jeugdopleiding van BVV Barendrecht, deze doelen te realiseren en de organisatie mee te krijgen in de richting waarin je op wilt (de visie) heb je aantal jaar nodig. Om deze reden is er een strategische meerjarenplanning gemaakt. Deze geeft weer welke doelen in welk jaar moeten worden gerealiseerd. Jaarlijks worden deze doelen in een jaarplan opgeschreven en wordt gestuurd op realisatie. Halverwege en na afloop van het seizoen wordt dit jaarplan geëvalueerd. Deze maand hebben we in de TC jeugd de halfjaarsevaluatie besproken van het jaarplan van dit seizoen. Deze wordt binnenkort ook gerapporteerd aan het bestuur.

Communicatie, mits goed toegepast, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van visie en doelen. Daarom proberen we ook zo gericht mogelijk te communiceren naar onze leden en naar de omgeving. Dat doen we door middel van onze website, social media, ouderavonden, maar ook dit soort berichten. Als ambitie staat er ook om een klankbordgroep op te richten. Deze is nog niet gerealiseerd, maar dat gaan we wel doen.

? Lees hier verder over de missie, visie en doelen