CONTRIBUTIEVERHOGINGEN MET INGANG VAN SEIZOEN 2023/2024

BVV Barendrecht voert met ingang van het nieuwe seizoen een contributieverhoging door. Dat is nodig vanwege gestegen prijzen van vrijwel alle diensten en producten die de BVV afneemt, zoals de energiekosten, de materiaalprijzen en facilitaire kosten. Na enkele seizoenen waarin de contributies gelijk zijn gebleven, worden de contributies in het nieuwe seizoen dus voor alle leeftijdsgroepen en lidmaatschapscategorieën verhoogd.

Met ingang van 1 juli 2023 zijn de contributies bij BVV Barendrecht als volgt:

Categorie Huidig 2023/2024
Champions League & Bongerdjes € 150 € 162
Onderbouw (t/m JO11) € 192,50 € 208
Midden- en bovenbouw (JO12 t/m JO19) € 213 € 230
Senioren € 230 € 248
G-voetbal € 105 € 113
Zaalvoetbal KNVB € 110 € 119
Rustend lid tot 65 € 80 € 87
Rustend lid tot 65 incl. tribune € 95 € 102
Rustend lid vanaf 65 € 65 € 70
Rustend lid vanaf 65 incl. tribune € 80 € 87
Renes 35+ competitie (per team) € 1.150 € 1.240
Zaalvoetbal interne competitie (per team) € 475 € 513
Toeslag prestatieve jeugd (O11 t/m O19) € 50 € 55
Kledingplan jeugd (Bongerdjes t/m O19) € 17,50 Ongewijzigd
Inschrijfgeld nieuwe leden € 10 Ongewijzigd

Tijdens de Algemene Ledenvergadering eind mei hebben de aanwezige leden van BVV Barendrecht ingestemd met een verhoging van de contributies voor het seizoen 2023/2024. De nieuwe contributiebedragen zijn dus definitief.

De peildatum voor de contributie in het seizoen 2023/2024 is 1 juli 2023. De contributie-facturen zullen eind juli worden verstuurd vanuit ClubCollect, de partij waarmee BVV Barendrecht de inning van contributies afhandelt. Alle informatie over het lidmaatschap bij BVV Barendrecht vindt u hier.