NIEUWJAARSBERICHT VAN DE VOORZITTER

Beste leden, sponsors, Businessclub-leden, leden van Het Genootschap en andere begunstigers en vrienden van BVV Barendrecht,

Normaal gesproken had ik deze week een nieuwjaarstoespraak gehouden op de club, maar de huidige corona tijd heeft daar helaas een dikke streep doorgehaald. Het zal een ieder duidelijk zijn dat het afgelopen jaar 2020 een regelrecht rampjaar was voor velen, dus ook voor de BVV. Daarover heb ik al het één en ander verwoord in mijn Kerstboodschap. Dus met andere woorden: niet omkijken maar vooruitkijken naar een hopelijk mooier jaar!

Nu het vaccineren is begonnen ziet de wereld er over een aantal maanden wellicht een stuk beter uit, hoewel we er natuurlijk nog niet zijn en wij ons nog een poosje aan de regels zullen moeten houden. Pas volgende week wordt er weer iets meer duidelijk als onze minister-president Mark Rutte weer van zich heeft laten horen.

Tot die tijd blijft het ook voor ons als bestuur koffiedik kijken wat wij als voetbalverenging wel en niet kunnen organiseren, zoals bijvoorbeeld een Algemene Ledenvergadering, oefenwedstrijden, etc.

Dit alles neemt niet weg dat ik u allen, middels dit bericht, mede namens het gehele hoofdbestuur een heel gelukkig maar bovenal en uiteraard heel gezond jaar wil wensen. Ik spreek de hoop uit dat wij elkaar snel weer ergens op ons complex of in een gezellige volle kantine kunnen begroeten.

Martin Seltenrijch
Voorzitter