PROTOCOL HERVATTEN JEUGDVOETBAL BIJ BVV BARENDRECHT

“Sport en Corona: we mogen weer voorzichtig de wei in”

Het OMT (Outbreak Management Team) dat het kabinet adviseert schat in dat het risico voor de volksgezondheid dat gepaard gaat met het onder aanvullende voorwaarden toestaan van georganiseerde buitensport voor de jeugd tot en met 18 jaar, beheersbaar is. Voor kinderen tot en met 12 jaar is teamsport in de buitenlucht, wat trainingen betreft, mogelijk waarbij de 1,5 meter afstand niet aangehouden hoeft te worden; tussen 13 en 18 jaar mogen jongeren eveneens trainen, maar dan met 1,5 m afstand ertussen.

Onze minister-president heeft tijdens de persconferentie van dinsdag 21 april naar aanleiding van dit advies enige versoepeling van de Corona-regels kunnen brengen. Dit heeft het bestuur van de BVV doen besluiten om de trainingen voor spelers van 6 t/m 18 jaar met ingang van 5 mei te hervatten. Zorgvuldigheid is hierbij geboden omdat wij niet de gezondheid van spelers, ouders/verzorgers en staf in gevaar willen brengen. Wij drukken daarom ook iedereen op het hart om sowieso de algemene regels in acht te nemen.

In dit protocol vindt u:

  • De algemene regels die gedurende deze periode gelden
  • De trainingsopzet
  • De procedure rond het opvangen en wegbrengen van de kinderen
  • De procedure rond het bijwonen door ouders van de trainingen van de Bongerdjes en CL

Verder willen wij graag het volgende vermelden:

  • We beginnen met de trainingen met ingang van dinsdag 5 mei. De trainingen duren vooralsnog tot vrijdag 29 mei. Het kan dat deze periode verlengd wordt.
  • De trainingen van de JO17- en JO19 groepen beginnen om 19.45 uur in plaats van 19.30 uur om samenloop met de trainingsgroepen van 17.45 uur te voorkomen.
  • Er is een apart trainingsschema gemaakt voor deze periode. Deze staat onderaan deze pagina. Graag strikt hieraan houden.
  • Vooralsnog zijn de kantine, de kleedkamers en hal naar kleedkamers gesloten. Dus thuis aankleden en douchen.

Mochten deze zaken wijzigen, wordt u hierover nader geïnformeerd.

? Lees hier het volledige protocol

? Klik hier voor het actuele trainingsschema